Olet täällä

Haaga-Helian pedavisio

Haaga-Helian pedavisio

Pedavisio kertoo, miten toteutamme pedagogiikkaa Haaga-Heliassa. Pedagogiikka on keskeinen osa Haaga-Helian toimintaa.  Pedagogisilla valinnoilla vaikutetaan ennen kaikkea oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen.  Haaga-Helian pedagogiikka kytkee oppimisen työelämään yhteisöllisesti, kehittävästi sekä uutta tietoa luoden ja soveltaen.

Haagahelialainen pedagogiikka on ihmisläheistä, innostavaa ja kannustaa kehittymään. Sen tavoitteena on ohjata opiskelijaa hankkimaan osaamista, työelämätaitoja ja valmiuksia työelämän kehittämiseen. Lisäksi se kehittää opiskelijan metataitoja, joilla hän hyödyntää osaamistaan (esim. esiintymistaito, ryhmätyötaidot, analyyttiset taidot).  Pedagogiikan ytimessä on  kokeileva, toiminnallinen ja yhteisöllinen tekeminen. Pedagogiikkaa toteutetaan monimuotoisesti yhdessä työelämän kanssa sekä TKI-toimintaa oppimiseen integroiden. Haaga-Heliassa opettajat kehittävät yhdessä opiskelijoiden kanssa työelämää.