Olet täällä

Opinto-oppaat 2017 - 2018

Opinto-oppaat 2017 - 2018

AMK-tutkinto, päivätoteutukset

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liiketalouden ko, Porvoo (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun ko
Matkailun ko (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Myyntityön ko
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Amk-tutkinto, monimuotototeutukset

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liiketalouden ko, Porvoo (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Ylempi amk-tutkinto

Journalismin ko
Liiketoiminnan kehittämisen ko / Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko
Palveluliiketoiminnan johtamisen ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko
Valmennuksen koulutus

Opintojaksokuvaukset 2017-2018

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Journalismin ko (ylempi amk)
Liiketalouden ko, Helsinki, nuoret ja monimuoto
Liiketalouden ko, Porvoo
Liiketalouden ko, Porvoo (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Liiketalouden ko, Porvoo, monimuoto
Liiketalouden ko, Porvoo, monimuoto (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Liiketoiminnan kehittämisen ko (ylempi amk)/ Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko
Liikunnan ja vapaa-ajan ko päivä- ja monimuotototeutus
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko (ylempi amk)
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun ko, Porvoo (ops k2014)
Matkailun ko, Porvoo (ops s2014MY)
Matkailun ko, Porvoo (ops s2014TK)
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko (ennen1.1.2017 aloittaneet)
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko (ops 2014)
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko (ops 2013)
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan johtamisen ko (ylempi)
Porvoo Yhteiset / Gemensam / Common
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto (1.8.2015 ennen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret (1.8.2015 ennen aloittaneet)
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
Valmennuksen koulutus (ylempi amk)