Olet täällä

Opinto-oppaat 2016-2017

Opinto-oppaat 2016-2017

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun ko 
Matkailun ko (1.1.2017 ennen aloittaneet)
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko
Myyntityön ko
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Ylempi amk-tutkinto

Journalismin ko
Liiketoiminnan kehittämisen ko / Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko
Palveluliiketoiminnan johtamisen ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko
Valmennuksen koulutus

Opintojaksokuvaukset 2016-2017

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Journalismin ko (ylempi amk)
Liiketalouden ko, Helsinki, nuoret ja monimuoto
Liiketalouden ko, Porvoo
Liiketalouden ko, Porvoo, monimuoto
Liiketoiminnan kehittämisen ko (ylempi amk)/ Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko
Liikunnan ja vapaa-ajan ko päivä- ja monimuotototeutus
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko (ylempi amk)
Matkailun ko, Porvoo (1.1.2017 jälkeen aloittaneet)
Matkailun ko, Porvoo (ops k2014)
Matkailun ko, Porvoo (ops s2014MY)
Matkailun ko, Porvoo (ops s2014TK)
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko ops 2013
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko ops 2014
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan johtamisen ko (ylempi)
Porvoo Yhteiset / Gemensam / Common
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto (1.8.2015 ennen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret (1.8.2015 ennen aloittaneet)
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
Valmennuksen koulutus (ylempi amk)