Olet täällä

Opinto-oppaat 2015-2016

Opinto-oppaat 2015-2016

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko
Myyntityön ko
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 ennen aloittaneet)
UP för turism, Borgå
UP i företagsekonomi, Borgå

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko (1.8.2015 ennen aloittaneet)

Ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan johtamisen ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko/ Liiketoiminnan kehittämisen ko
Valmennuksen koulutus

Opintojaksokuvaukset 2015-2016

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki, nuoret ja monimuoto
Liiketalouden ko, Porvoo
Liiketalouden ko, Porvoo, aikuiset
Liikunnan ja vapaa-ajan ko päivä- ja monimuotototeutus
Matkailun ko, Porvo (ops k2014)
Matkailun ko, Porvo (ops s2014MY)
Matkailun ko, Porvo (ops s2014TK)
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko ops 2013
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko ops 2014
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan johtamisen ko (ylempi)
Porvoo Yhteiset / Gemensam / Common
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto (1.8.2015 ennen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret (1.8.2015 ennen aloittaneet)
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
UP i företagsekonomi, Borgå
UP för turism, Borgå
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko (ylempi)/ Liiketoiminnan kehittämisen ko
Valmennuksen koulutus, ylempi amk