Olet täällä

Opinto-oppaat 2006-2007

Opinto-oppaat 2006-2007

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Hotelli- ja ravintola-alan ko (teema OPS)
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko (teema OPS)
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki 
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko (teema OPS)
Myyntityön ko
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki
Utbildningsprogrammet för turism, Borgå campus
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki 
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki

Ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko

Opintojaksokuvaukset 2006-2007

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Liiketalouden ko, Haaga
Liiketalouden ko, Helia
Liiketalouden ko, Porvoo
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Palveluliiketoiminnan ko (ylempi)
Ruokatuotannon johtamisen ko
Tietojenkäsittelyn ko, Haaga
Tietojenkäsittelyn ko, Helia
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
Utbildningsprogrammet för turism, Borgå campus
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus
Viestinnän ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko (ylempi)