Olet täällä

Vastuullisuus Haaga-Heliassa

Vastuullisuus Haaga-Heliassa

Haaga-Helia kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä, jotka ovat avainasemassa vastuullisemman huomisen rakentamisessa. Vastuullisuustyömme keskiössä on sitoutuminen vastuullisen liiketoiminnan perusperiaatteiden kouluttamiseen, jotta meiltä valmistuneilla opiskelijoilla olisi riittävät valmiudet hyödyntää näitä taitoja työelämässä ja tätä kautta luoda parempaa liike-elämää ja yhteiskuntaa. Haaga-Heliassa voit myös opiskella syventävän kokonaisuuden vastuullisesta liiketoiminnasta.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista ajattelu- ja toimintatapaa, jossa päätöksiä ja valittuja toimintatapoja arvioidaan myös niiden pitkäaikaisten taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten perusteella.

Haaga-Helia on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä sekä opetuksessa että omassa toiminnassaan ja omassa vaikutuspiirissään. Korkeakoulun arvot toimivat kestävää kehitystä edistävänä työn perustana: ”Huippujoukkueena yhdessä uudistaen – vastuullisen liiketoiminnan menestystä palvellen.” Haaga-Helia on sitoutunut YK:n alaisiin kansainvälisiin PRME – Principles for Responsible Management Education –periaatteisiin vastuullisen liiketoiminnan koulutuksen edistämiseksi.

Ks. lisää Haaga-Helian vastuullisuussivuilta >>