Olet täällä

Tietotekniset välineet

Tietotekniset välineet
 • Tunnus: TOO1TN001
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Taso: perusopinnot
 • Tyyppi: pakolliset perusopinnot

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija oppii perusteet Windows 7 –käyttöjärjestelmästä ja Word –tekstinkäsittelyohjelmasta sekä osaa tehdä PowerPoint-ohjelmalla esitysgrafiikkaa ja oppii käyttämään Haaga-Helian teknistä ympäristöä. Kurssilla opetellaan myös Excel-taulukkolaskentaa, jolloin hän pystyy luomaan taulukoita, kaavoja ja pystyy käyttämään myös monia funktioita sekä luomaan graafeja. Kurssilla opitaan lajittelemaan myös tietokantoja.

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään tietokonetta tehokkaana työvälineenä sekä työssä että opiskelussa.

Materiaali

Opintomonisteet sekä materiaali Moodlessa.

Opettaja 

Anitta Orpana, Baku Bakman

Opetus- ja opiskelumuodot

Lähiopetus: 52 h (4 h/vko)
Itsenäinen työskentely: 77 h (6 h/vko): kotitehtävät, valmistautuminen lähiopetukseen ja kokeisiin
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arviointi

Word- ja Excel-koe 80 %
Kotitehtävät 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Taso 1-2 Taso 3-4 Taso 5

Opiskelija

 • tuntee keskeisten työvälineiden periaatteet: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikkaohjelma
 • käyttää työvälineitä ohjauksen avulla.

Opiskelija

 • käyttää joustavasti ja tehokkaasti keskeisiä työvälineitä
 • on aktiivisesti kiinnostunut
 • omaa riittävät valmiudet perustehtäviin.

Opiskelija

 • hallitsee erinomaisesti aihealueen tehtävät
 • käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti keskeisiä työvälineitä.