Olet täällä

Marketing Competence Management

Marketing Competence Management

Tunnus: TKI8LH005
Laajuus: 6cr
Ajoitus: 4. – 6. lukukausi
Kieli: suomi/ englanti
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: valinnaiset opinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Sisältö

Opintojakso toteutetaan yhdessä Pietarin Valtion yliopiston (Unecon) kanssa. Opetus tapahtuu Suomessa sekä 3–4 päivän intensiivijaksona Pietarissa. Opintojaksolla perehdytään suomalaisten yritysten liiketoiminnallisen/ markkinoinnillisen kehityssuunnitelman laatimiseen Venäjän markkinoille. Oppiminen tapahtuu suomalais-/venäläisissä pienryhmissä. Opintojakson aikana perehdytään venäläisten markkinoiden ominaispiirteisiin, markkinointikeinojen käyttöön sekä liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti Pietarin ja Moskovan markkina-alueella. Kilpailutyyppinen toteutus: Pietarin Valtion yliopiston ja Haaga-Helian muodostama tuomaristo valitsee parhaan työn.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kuvata Venäjän markkinoiden ominaispiirteet
 • tunnistaa monikansallisessa ryhmässä toimimisen ominaispiirteet
 • tunnistaa Venäjälle soveltuvia markkinointivälineitä
 • osaa nimetä suomalaisen case-yrityksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä Venäjällä

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa kuvata Venäjän markkinoiden ominaispiirteet kokonaisvaltaisesti
 • osaa toimia osana monikansallista ryhmää
 • tunnistaa Venäjälle soveltuvia markkinointivälineitä monipuolisesti
 • osaa nimetä suomalaisen case-yrityksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä Venäjällä eri osa-alueilla

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa kuvata ja hyödyntää Venäjän markkinoiden ominaispiirteet suunnittelussa
 • osaa toimia tehokkaasti monikansallisessa ryhmässä
 • osaa soveltaa Venäjälle soveltuvia markkinointivälineitä case-yrityksen markkinoinnissa
 • osaa hyödyntää keskeisiä sidosryhmiä Venäjällä liiketoiminnan kehittämisessä
 • aktiivinen toiminta osana ryhmää

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö, jonka kautta opiskelijat suunnittelevat yrityksen toimintaa Venäjän markkinoilla.

Kansainvälisyys
Opintojakso toteutetaan kansainvälisessä ympäristössä.

Oppimistavat

Lähiopetus Suomessa ja Venäjällä. Ryhmien ohjaus molemmissa maissa.

Arviointitavat

Arviointi perustuu projektiyön arviointiin.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen antaminen.

Vastuuopettaja

Marko Mäki

Oppimateriaalit  

Ilmoitetaan kurssin alussa.