Olet täällä

Opinnäyteseminaari

Opinnäyteseminaari

Tunnus: THE7TN901
Ajoitus: 7. lukukausi 
Kieli: suomi
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyön valmiusaste on noin 70 %.

Oppimistavoitteet

Työn esittely ja opponointi. Vertaispalautteen hyödyntäminen omassa työssä.

Sisältö

Oman työn esittely seminaaritilaisuudessa ja yhden työn opponointi kirjallisesti. Seminaariesitysten kuuntelu ja osallistuminen palautekeskusteluun.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Esitys ja reflektointi seminaarissa.

Vastuuopettaja

Mirja Jaakkola

Oppimateriaalit

Opinnäytetyöohjeet

Arviointiperusteet

Hyväksytty/Hylätty