Olet täällä

Opinnäyteseminaari

Opinnäyteseminaari
  • Tunnus: THE7TN901
  • Ajoitus: 7.  lukukausi  
  • Kieli: suomi
  • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyön valmiusaste on noin 70%.

Oppimistavoitteet

Työn esittely ja opponointi. Vertaispalautteen hyödyntäminen omassa työssä.

Sisältö

Oman työn esittely seminaaritilaisuudessa ja yhden työn opponointi kirjallisesti. Seminaariesitysten kuuntelu ja osallistuminen palautekeskusteluun.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Esitys ja reflektointi seminaarissa.

Vastuuopettaja

Mirja Jaakkola, Pasila

Oppimateriaalit

Opinnäytetyöohjeet

Arviointiperusteet

Hyväksytty / Hylätty