Olet täällä

Opinnäytetyöpaja

Opinnäytetyöpaja

Tunnus: THE7TN900
Ajoitus: 6. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyöpaja on pakollinen edeltävyys opinnäytetyön aloittamiselle. Opinnäytetyön voi tehdä joustavasti opintojen aikana.

Oppimistavoitteet

Valmentaa opiskelijan suorittamaan itsenäisen opinnäytetyön. Ohjeistaa opinnäytetyöprosessin, arviointikriteerit sekä esittelee tarvittavat ohjeet ja dokumentit. Lopputuloksena syntyy opinnäytetyösuunnitelma.

Sisältö

Opiskelija osallistuu oppinnäytetyöpajaan aloittaessaan opinnäytetyöprosessin. Työpajan yhteydessä käsitellään opinnäytetyön laatimista ohjaava materiaali. Opintojaksolla käsitellään seuraavat asiat:

 • Mikä on opinnäytetyö
 • Opinnäytetyön prosessi
 • Opinnäytetöiden arviointi
 • Opinnäytetyöprojektin hallinta
 • Kypsyysnäyte
 • Opinnäytetyötyypit
 • Opinnäytetyö  raportointi
 • Tieteellinen kirjoittaminen
 • Elektronisen aineiston hallinta
 • Urkund
 • Opinnäytetyöprosessi: Case-esimerkki

Opintojakson lopuksi opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjaaja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Lähiopetus 8 vko, 2 h/vko.
 • Itsenäinen työskentely n. 11 h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Altti Lagstedt

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa esitelty opinnäytetyön ohjeistusmateriaali

Arviointiperusteet

Opintojakso on suoritettu kun työsuunnitelma on hyväksytty ja ohjaaja nimetty. Arviointi: hyväksytty/hylätty.