Olet täällä

Opinnäytetyöpaja

Opinnäytetyöpaja
 • Tunnus: THE7TN900
 • Ajoitus: 6. - 7.  lukukausi  
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kaikki pakolliset opinnot tulee olla suoritettuna tai olla meneillään, HOPS pitää olla ajan tasalla. Opintojaksolle voi osallistua, vaikka työharjoittelu olisi vielä kesken. Opinnäytetyöpaja on pakollinen edeltävyys opinnäytetyön aloittamiselle.

Oppimistavoitteet

Valmentaa opiskelijan suorittamaan itsenäisen opinnäytetyön. Ohjeistaa opinnäytetyöprosessin, arviointikriteerit sekä esittelee tarvittavat ohjeet ja dokumentit. Lopputuloksena syntyy opinnäytetyösuunnitelma.

Sisältö

Opiskelija osallistuu oppinnäytetyöpajaan aloittaessaan opinnäytetyöprosessin. Työpajan yhteydessä käsitellään opinnäytetyön laatimista ohjaava materiaali. Opintojaksolla käsitellään seuraavat asiat:

 • Mikä on opinnäytetyö
 • Opintojen loppuun saattaminen
 • Opinnäytetyön prosessi, opinnäytetyötyypit
 • Opinnäytetöiden arviointi
 • Opinnäytetyöprojektin hallinta
 • Kypsyysnäyte
 • Opinnäytetyötyypit
 • Opinnäytetyö  raportointi
 • Tieteellinen kirjoittaminen
 • Elektronisen aineiston hallinta
 • Urkund
 • Opinnäytetyöprosessi: Case-esimerkki

Opintojakson lopuksi opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjaaja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Lähiopetus 8 vko, 2h/vko.
 • Itsenäinen työskentely n. 11 h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Altti Lagstedt, Pasila

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa esitelty opinnäytetyön ohjeistusmateriaali

Arviointiperusteet

Opintojakso on suoritettu kun työsuunnitelma on hyväksytty ja ohjaaja nimetty. Arviointi: hyväksytty/hylätty.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.