Olet täällä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Tunnus: THE7TN001
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnäytetyöpaja on suoritettu ja opinnäytetyökoordinaattori on antanut luvan aloittaa opinnäytetyö.

Oppimistavoitteet

Opintojakson avulla opiskelija syventää asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla IT-alan osa-alueella.

Työelämäyhteydet

Opinnäytetyö voidaan tehdä yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Opinnäytetyön voi tehdä myös ulkomailla.

Sisältö

Opinnäytetyöraportti on noin 40-sivuinen dokumentti, joka on joko tutkimusraportti, kehittämisraportti tai kehittymisraporttimuotoinen. Opinnäytetyö on tarkoitus kirjoittaa noin yhden lukukauden mittaisessa ajassa (4–6 kk).

Arviointitavat

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Vastuuopettaja(t)

Opinnäytetyökoordinaattori: Altti Lagstedt
Ohjaava opettaja sovitaan tapauskohtaisesti

Oppimateriaalit

Tapauskohtaisesti alan ammattikirjallisuus ja tieteelliset julkaisut.