Olet täällä

SAP ERP-jatkokurssi

SAP ERP-jatkokurssi
  • Tunnus: SYS8TD067 
  • Laajuus: 5 op (135 h) 
  • Ajoitus: 7 tai 8 lukukausi  
  • Opetuskieli: suomi (englanninkieliset materiaalit)
  • Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
  • Opintojaksontyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

SYS8TD039 (SAP liiketoiminnassa) tai SYS8TF100 (SAP ERP Basics) suoritus

Oppimistavoitteet

 Kurssin suorittamisen jälkeen

  • opiskelijalla on hyvä kokonaisymmärrys SAP ERP -järjestelmästä 
  • opiskelija ymmärtää liiketoimintaprosesseja sekä eri SAP moduuleiden välisiä yhteyksiä seuraavilla alueilla: tuotanto (PP), sisäinen laskenta (CO) projektijärjestelmä (PS), henkilöstöhallinto (HR), myynti ja jakelu (SD), materiaalihallinto (MM)

Sisältö

liiketoimintaprosessit seuraavilla osa-alueilla: tuotanto (PP), sisäinen laskenta (CO) projektijärjestelmä (PS), henkilöstöhallinto (HR), myynti ja jakelu (SD), materiaalihallinto (MM)

Opetus- ja oppimismenetelmät

SAP ERP –järjestelmässä tehtävät harjoitukset 

Vastuuopettaja

Jarmo Harmonen, Pasila

Oppimateriaalit

opettajan jakama materiaali (englanninkielinen)

Arviointiperusteet

75 %  SAP- järjestelmässä tehtävät harjoitukset  
25%  koe