Olet täällä

SAP R/3 liiketoiminnan kehittämisessä

SAP R/3 liiketoiminnan kehittämisessä
 • Tunnus: SYS8TD039
 • Laajuus: 7,5 op (200 h)
 • Ajoitus: Lukukausi 6 tai 7
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • paneutuu liiketoimintalähtöisesti SAP R/3 -toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ominaisuuksiin
 • ymmärtää SAP R/3 -filosofia
 • tulee tutuksi R/3-ohjelmiston kanssa
 • saa kokemuksia R/3-ratkaisun tekemisestä
 • hankkii integroidun valmisohjelmiston räätälöinnin kokemuksia tutustumalla työelämässä tehtyihin ratkaisuihin

Sisältö

 • toiminnanohjaus (ERP) liiketoimintaprosesseissa
 • SAP R/3 toiminnanohjaus
 • IDES-liiketoiminnan kehittämistä tukeva esimerkkiratkaisu
 • SAP R/3 työvälineenä
 • esimerkkiratkaisuja yrityksistä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakson toteutus jakautuu lähi- ja etäopiskeluun: Lähiopiskelussa paneudutaan toiminnanohjauksen (ERP) teoriaan liiketoiminnan yhteydessä, tutustutaan yritysten SAP R/3 -ratkaisuihin, perehdytään R/3-ominaisuuksiin käytännössä laatimalla toimiva SAP R/3 -ratkaisu. Etäopiskelussa opiskelijat jaetaan ryhmiin. Ryhmä laatii toimeksiannon vaatiman kuvauksen liiketoimintaprosessista toiminnanohjauksen toteuttamiseksi ja esittää sille ratkaisun käyttäen työkaluna SAP R/3:a. Kunkin ryhmän tulos esitetään päätöstilaisuudessa.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Ralf Rehn

Oppimateriaalit

Hannus, Jouko 1993. Prosessijohtaminen: Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suorituskyky.
Functions in Details, R/3 System, IDES.