Olet täällä

Ruotsin tasokoe

Ruotsin tasokoe

Tunnus: SWE1TA061
Laajuus: 0 op
Ajoitus: 1. lukukausi

Vastuuopettaja

Maarit Ohinen-Salvén, Pasila

Arviointiperusteet

Kaikille pakollisella ruotsin lähtötasotestillä (SWE1TD061) pyritään varmistamaan, että opiskelijan ruotsin kielen kirjalliset taidot vastaavat koulutusohjelman muilla ruotsin kielen kursseilla vaadittavaa taitotasoa. Testissä hylätyille järjestetään kielitaitoa kohentava kurssi, SWE8TD062. Lähtötasotestistä saa hyväksymismerkinnän, ei opintopisteitä.

Testissä on monivalinta- ja aukkotäydennystehtäviä, joilla testataan keskeisten rakenteiden ja yleissanaston hallintaa. Testiin voi valmistautua esim. kertaamalla lukion ruotsin opintojen keskeisiä sisältöjä.

SWE1TD061 tai SWE8TD062 on oltava hyväksytysti suoritettuna ennen pakollista ruotsin kielen kurssia SWE1TA001.