Olet täällä

Palvelinohjelmointi

Palvelinohjelmointi

Tunnus: SWD4TN020
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi, jakso 1
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

 

Lähtötiedot ja kytkennät muihin kursseihin

Opiskelija on suorittanut SWD1TA001 Orientaatio ohjelmistotuotantoon, SWD4TA002 Ohjelmointi ja SWD4TA003 Tietokannat ja tiedonhallinta kurssit ohjelmoinnista ja tietokannoista.

 

Oppimistulokset

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 •  ymmärtää ja osaa kuvata palvelinohjelmoinnin tehtäväkentän koskien moderneja web-sovelluksia
 • osaa toimia laadukasta jälkeä tuottavana palvelinohjelmoijana. Pystyy analysoimaan ongelmia, etsimään tietoa, soveltamaan tietoa ja pystyy varmistamaan ratkaisun toimivuuden
 • eri tapoja toteuttaa palvelinohjelma
 • pystyy itsenäisesti oppimaan uusia taustajärjestelmätekniikoita ja kehikkoja

 

Kurssin sisältö

 •  Johdanto palvelinohjelmointiin
 •  Johdanto tietoturvaan koskien palvelinohjelmointi
 • Koneelliset rajapinta ja tiedonvälitystekniikat (REST-API, JSON)
 •  Laaja tietokantaohjelmointi palvelinpäässä
 • Ohjelmistokehikot taustajärjestelmiä varten
 • Taustajärjestelmän suorituskyky
 •  Continuous integration (CI) erityisesti versionhallinta, build-työkalut ja deployment

 

Yhteistyö alan teollisuuden kanssa

Mahdollisia vierailuluentoja alan yrityksistä.

 

Kansainvälinen ulottuvuus

Mahdollisia vierailuluentoja kansainvälisistä yrityksistä.

 

Opetus ja oppimistavat

 •  Opetus 64 t
 • Omatoiminen harjoittelu varatussa luokassa 32 t
 •  Muu omatoiminen harjoittelu 38 t
 • Oman oppimisen arviointi 1 t

 

AHOT

Aikaisemman oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään erikseen jaettavien ohjeiden mukaan.

Vastuuopettaja

 •   Jukka Juslin

Kurssin materiaalit

Jaetaan digitaalisella oppimisalustalla.

 

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan skaalalla 1 – 5.

 

Arvioinnin kohteet

Tehtävät 100%

 • Aktiivisesta osallistumisesta opetukseen voi saada arvosanan korotuksen