Olet täällä

Intranet- ja dokumentinhallintaratkaisut, SharePoint 2010

Intranet- ja dokumentinhallintaratkaisut, SharePoint 2010
 • Tunnus: SWD4TN014
 • Laajuus: 3 op (81h)
 • Ajoitus:  4.-7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suosituksena on opintojaksojen Verkkomultimedia ICT1TN004, Tiedonhallinta ja tietokannat ICT1TN005 ja Usability and user interface ICT2TN008 suoritus.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee SharePoint 2013 – ympäristön peruskäsitteistön käyttäjän ja suunnittelijan näkökulmasta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienyrityksen tarpeisiin soveltuvan intranet-ratkaisun SharePoint 2013:llä valmiiksi asennetulle alustalle

Sisältö

 • SharePoint 2013:n käsitteistö ja ominaisuudet
 • Käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet
 • Sivustokokoelmien ja sivustojen luonti, suunnittelu ja hallinta
 • Kirjastojen ja luetteloiden hallinta
 • Metatiedot, versiointi, ulos- ja sisäänkuittaukset, työnkulku
 • Sisällön tuottaminen, ylläpito ja elinkaaren hallinta
 • Käyttäjän oma sivusto, profilointi ja personointi
 • Yhteiskäyttö Officen sovellusten kanssa (Word, Excel, Outlook)
 • Microsoftin hakuratkaisut SharePoint -ympäristöissä

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento. Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö pyritään löytämään työelämästä.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot ja lähdeteokset ovat englanninkielisiä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot

Harjoitustyöt

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Elina Ulpovaara, Pasila

Arviointi

 • Opintojakso suoritetaan harjoitustyöllä
 • Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Taso 1 - 2

Taso 3 - 4

Taso 5

Opiskelija

 • tuntee SharePoint 2013:n peruskäsitteistön ja ominaisuudet
 • osaa rakentaa SharePoint kirjastoja, luetteloita, sivuja ja sivustoja

Opiskelija

 • tuntee hyvin SharePoint 2013:n peruskäsitteistön ja ominaisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa SharePoint 2010:llä työryhmäsivuston pk-yrityksen intranet-ratkaisuksi

Opiskelija

 • tuntee hyvin SharepOINT 2013:n peruskäsitteistön ja ominaisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa SharePoint 2013:llä toimivan ja käyttötarkoitukseensa sopivan työryhmäsivuston pk-yrityksen intranet-ratkaisuksi
 • ymmärtää SharePoint 2013:n tarjoamat ratkaisut yrityksen tarpeisiin