Olet täällä

Web-ohjelmointi PHP:llä

Web-ohjelmointi PHP:llä

Tunnus: SWD4TN013
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3.-7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suosituksena on opintojaksojen Ohjelmointi ICT1TN006, Verkkomultimedia ICT1TN004, Tiedonhallinta ja tietokannat ICT1TN005 suoritus.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia PHP-kielellä pienen MySQL-kantaa käyttävän web-sovelluksen

Sisältö

 • Palvelinympäristö asentaminen
 • PHP:n perusteita
 • Lomakkeen tekstikenttien käsittely ja tarkastus
 • Tilanhallinta piilokentillä, kyselymerkkijonoilla, istunnoilla ja kekseillä
 • MySQL:n hallintaohjelman käyttö, tietojen haku ja päivitys kantaan

Työelämäyhteydet

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö pyritään löytämään työelämästä.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot ja lähdeteokset ovat englanninkielisiä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot
Harjoitustyöt
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Sirpa Marttila

Oppimateriaalit

www.php.net
Moodlessa oleva materiaali

Arviointi

Kurssi suoritetaan kolmella oppimistehtävällä ja itsearvioinnilla. Kurssilla ei ole koetta.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.

Taso 1 - 2 Taso 3 - 4 Taso 5

Opiskelija

 • osaa toteuttaa yksinkertaisen ja toimivan tietokantaa käyttävän www-sivuston
 • osaa hakea tietoa PHP-kielestä
 • tuntee keskeisten työvälineiden periaatteet: XAMPP, editori

Opiskelija

 • osaa toteuttaa ja julkaista oikeaoppisesti koodatun ja toimivan, www-sivuston
 • hallitsee hyvin PHP-kielen
 • käyttää joustavasti ja tehokkaasti keskeisiä työvälineitä
 • on aktiivisesti kiinnostunut www-sivustojen toteuttamisesta
 • omaa riittävät valmiudet alan perustehtäviin

Opiskelija

 • osaa toteuttaa laadukkaasti koodatun ja toimivan www-sivuston
 • hallitsee erinomaisesti PHP-kielen ja sen käytön www-sovelluksen ohjelmoinnissa
 • etsii aiheeseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti (esim. PHP:n käyttö, uusimmat tekniikat)
 • käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti PHP-kieltä web-sovelluksen ohjelmointiin
 • etsii aktiivisesti lisää tietoa ja pyrkii kehittämään omaa ammattiosaamistaan opintojakson aikana