Olet täällä

Espanjan perusteet 2

Espanjan perusteet 2

(Español para principiantes / nivel dos) 

 • Tunnus: SPA8LS220 
 • Laajuus: 5 op 
 • Ajoitus: 1. lukukausi 
 • Kieli: suomi/espanja 
 • OPS: OPS 2016 
 • Opintojakson taso: perusopinnot 
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1 
Espanjan perusteet 1 tai vastaavat tiedot. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1 
Opiskelija ymmärtää joskus yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 3 
Opiskelija ymmärtää usein yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvää. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa lähinnä tutuissa, monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 5 
Opiskelija ymmärtää yleensä yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvää. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa tenttimällä opintojakson. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Sisältö 

Opintojakso sisältää runsaasti uutta sanastoa, tekstejä sekä suullista että kirjallista harjoitusta. Se sopii myös hyvin niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet joitain espanjan kursseja, mutta eivät hallitse kaikkia rakenteita, nimenomaan, menneenajan aikamuotoja. 

Opintojakson aikana opiskeltavat rakenteet: 

 • espanjan menneen ajan aikamuotojen aspektiero: preteriti ja imperfekti 
 • se-passiivi 
 • relatiivipronominit 
 • akkusatiivi-ja datiivipronominit yhdessä 
 • järjestysluvut 
 • subjunktiivin preesens ja sen käyttö sivulauseissa 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Tentti ja oppimistehtävät 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet 80 % 
Jatkuva näyttö, kuullunymmärtämistehtävät ja oppimistehtävät 20% 
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä. 

Vastuuopettaja 

Pekka Savinainen, Pasila 

Oppimateriaali 

Kontturi, Kimmo – Kuokkanen-Kekki, Marjaana – Palmujoki, Katri. 2015 (uudistettu painos). Español uno: Espanjaa aikuisille kpl 11-20. Finn Lectura.