Olet täällä

Espanjan käännösharjoituksia

Espanjan käännösharjoituksia

(Ejercicios de traducción del finés al español y del español al finés) 
Tunnus: SPA8LS001 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 3.-7. lukukausi 
Kieli: suomi/espanja 
OPS: OPS 2016 
Opintojakson taso: ammattiopinnot  
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Taitotaso: B1-B2 
Espanjan liikekieli 1 ja/tai 2 tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosana 1 
Käännös on rakenteellisesti ymmärrettävä, mutta ei ole looginen eikä vastaa täysin alkuperäistä tekstiä. Käännös ei vastaa asiaankuuluvaa tyyliä. Kielessä on paljon kehittämisen varaa. Opiskelija hallitsee jonkun verran ammattisanastoa

Arvosana 3 
Käännös on rakenteellisesti selkeä, looginen ja vastaa alkuperäistä tekstiä. Käännös on tehty asiaankuuluvalla tyylillä ja vastaa oikeaa rekisteriä. Kieli on sujuvaa. Opiskelija hallitsee ammattisanaston.

Arvosana 5 
Käännös on rakenteellisesti hyvin selkeä, looginen ja vastaa täysin alkuperäistä tekstiä. Käännös on tehty asiaankuuluvalla tyylillä ja vastaa erinomaisesti oikeaa rekisteriä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Opiskelija hallitsee erinomaisesti ammattisanaston.

 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta

Sisältö 

Kirjallisia käännöksiä oppimistehtävinä: opiskelija tekee kotitehtävinä käännöksiä sanomalehtiartikkeleista, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita: talouselämää, Espanjan ja Latinalaisen Amerikan yhteiskuntaa ja niiden ongelmia. Kielten rakenteiden erilaisuus kirjallisissa käännöksissä: opintojaksolla kertautuu hyvin espanjan vaativimmat rakenteet.

  • yleiskieli käännöksissä
  • käännöstekniikan oppiminen
  • lähteiden käyttö kääntämisessä
  • oppimistehtävinä kirjalliset käännökset: seitsemän hyväksyttyä kotikäännöstä espanjasta suomeen oikeuttaa osallistumaan kirjalliseen käännöskokeeseen.
  • kurssilla harjoitellaan myös kääntämistä suomesta espanjaan (viisi kotikäännöstä suomesta espanjaan), minkä jälkeen käännöskoe suomesta espanjaan.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Tentti ja oppimistehtävät 
b. Verkkototeutus Moodlen oppimisympäristössä

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Kaksi kirjallista käännöskoetta verkossa 100 % 
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallista tenttiä.

Vastuuopettajat

Pekka Savinainen, Pasila

Oppimateriaali

Verkossa digitaaliset lehdet, esim. Cambio16, El País, El Mundo, Vanguardia, ABC, Muy interesante jne. sekä opettajan verkkoon laittama oma suomenkielinen materiaali espanjankielisiä käännöksiä varten.