Olet täällä

Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä

Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä

(Entorno empresarial en Latinoamérica)
Tunnus: SPA4LS105
Laajuus: 4 op
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: espanja
OPS: OPS 2014
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen*

* Espanjan pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Taitotaso: B2
Espanjan liikekieli 3 ja 4 tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää alan talousuutisia ja osaa nimetä niiden pääkohdat. Hän tuntee Latinalaisen Amerikan ja sen talouden kuvaamiseen liittyvää sanastoa suppeasti ja osaa soveltaa välttävästi opintojaksolla hankkimiaan taitoja käytännössä. Opiskelija osaa käyttää tietolähteitä työskentelynsä tukena ja osoittaa kulttuurintuntemusta lähteiden käytössä ja pystyy rajoitetusti jakamaan tietoa.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää alan talousuutisia ja osaa tiivistää niiden keskeisen sisällön johdonmukaisesti. Hän tuntee melko monipuolisesti Latinalaisen Amerikan ja sen talouden kuvaamiseen liittyvää sanastoa ja osaa soveltaa hyvin opintojaksolla hankkimiaan taitoja käytännössä. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti tietolähteitä työskentelynsä tukena ja osoittaa kulttuurintuntemusta lähteiden käytössä, omaksuu kulttuurisidonnaisen asiasisällön hyvin ja pystyy jakamaan tietoa ja osaamistaan muille.

Arvosana 5
Opiskelija ymmärtää alan haastavia talousuutisia ja osaa tiivistää niiden keskeisen sisällön taitavasti. Hän tuntee laajasti Latinalaisen Amerikan ja sen talouden kuvaamiseen liittyvää sanastoa ja osaa soveltaa erinomaisesti opintojaksolla hankkimiaan taitoja käytännössä. Opiskelija osaa käyttää tietolähteitä monipuolisesti ja kriittisesti työskentelynsä tukena ja osoittaa erinomaista kulttuurintuntemusta lähteiden käytössä, omaksuu kulttuurisidonnaisen asiasisällön syvällisesti ja pystyy ammattimaisesti jakamaan tietoa ja osaamistaan muille.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Kansainvälisyys

Opetusryhmä on yleensä monikulttuurinen.

Sisältö

Sisällöllisesti opintojakso on jaettu kahteen osaan:
1) Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta ja
2) Espanjankieliset sanomalehtitekstit.
Opintojaksolla käsitellään Suomen, Espanjan ja Iberoamerikan välisiä suhteita eri viestintävälineiden avulla.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat

  • Latinalaisen Amerikan ja Espanjan historia, yhteiskunta, talous ja nykyolot
  • Latinalaisen Amerikan vapaakauppa-alueet: Nafta, Mercosur jne
  • Espanjankielisen sanomalehtitekstin erityispiirteet: tyyli, raportointi ja arvostelut

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Tentti ja oppimistehtävät

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Kirjalliset kokeet 70 %
Jatkuva näyttö ja oppimistehtävät 30 %
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä.

Vastuuopettaja

Pedro Beltrán Herrera, Pasila

Oppimateriaalit

Vásquez, G. & Marínez Díaz, N. 2009. Historia de América Latina. SGEL. Madrid.
Masoliver, J. & Vidales, C. 2009. América Latina. Samfundslitteratur. Gylling.
Ángeles Albert, M. & Ardanaz, F. 2009. Hispanoamérica, ayer y hoy: historia y arte, demografía, economía, instituciones, tradiciones. SGEL. Madrid.
Espanjankieliset sanoma- ja aikakausilehdet: El País, El Mundo, La Vanguardia, Cambio16, El Clarín,  El Mercurio ja niiden digitaaliset verkkolehdet