Olet täällä

Ammatillinen kehittyminen

Ammatillinen kehittyminen

Tunnus: SLF1LH101
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin. Opintojakso aloitetaan starttiviikolla opintojen alussa ja se kestää opintojen loppuun asti.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty arvosana edellyttää vuosittaisen HOPS-tehtävän suorittamista opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan kahdessa osassa: 1 op 1. HOPS-tehtävän ja -keskustelun jälkeen ja 2 op viimeisen HOPS-tehtävän ja -keskustelun jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksoa ei voi korvata aiemmilla opinnoilla.

Sisältö

  • 1. lukukaudella: orientaatio opintoihin, starttiviikko (osaamisen tunnistaminen, ryhmäytyminen, Haaga-Helian työnkalut), tehoa työskentelyyn (vahvuudet, opiskelutaidot, sisäinen yrittäjyys), 1. HOPS-tehtävä ja -keskustelu
  • 2. – 6. lukukaudella: suuntautumisen valinta, energian johtaminen, 2. HOPS-tehtävä ja -keskustelu
  • 2. – 6. lukukaudella: työelämätaidot, opinnot maaliin, 3. HOPS-tehtävä ja -keskustelu

Oppimistavat
a. Orientaatio opintoihin, Minä ja opiskelu -tehtävä
b. Starttiviikko opintojen alussa
c. HOPS-tehtävät eli Minä ja opiskelu -tehtävän täydentäminen annetun teeman mukaisesti
d. HOPS-keskustelut
e. Verkkoalusta Moodlessa olevat muut tehtävät

Vastuuopettajat
Opintojen alussa nimetty opinto-ohjaaja

Oppimateriaalit
Verkkoalusta Moodlen aineisto