Olet täällä

Sanomalehtivenäjä

Sanomalehtivenäjä

Tunnus: RUS8LS045 
Laajuus: 3 op  
Ajoitus: 4. – 7. lukukausi 
Kieli: suomi/venäjä 
Opetussuunnitelma: Assi 2016
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Taitotaso: A2 Venäjän perusopinnot. Opintojakso soveltuu erittäin hyvin toimittajaopiskelijoille sekä kaikille, jotka haluavat kerrata venäjän kieliopin autenttisen materiaalin avulla.

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1 
Opiskelija ymmärtää osittain lyhyitä venäjänkielisiä uutistekstejä ja osaa nimetä niiden pääkohdat. Hän tuntee sanomalehtisanastoa suppeasti. 

Arvosana 3 
Opiskelija ymmärtää melko hyvin lyhyitä venäjänkielisiä uutistekstejä ja osaa tiivistää niiden keskeisen sisällön. Hän tuntee melko hyvin sanomalehtisanastoa ja sanomalehtityylissä käytettyjä rakenteita. 

Arvosana 5 
Opiskelija ymmärtää hyvin lyhyitä venäjänkielisiä uutistekstejä ja osaa tiivistää niiden keskeisen sisällön taitavasti. Hän tuntee laajasti sanomalehtisanastoa ja sanomalehtityylissä käytettyjä rakenteita. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. 

Sisältö 

Lyhyet autenttiset uutisartikkelit ja sanasto- ja rakennetehtävät.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Viikkotehtävät verkossa ja kirjallinen loppukoe TAI  
b. Kirjallinen loppukoe 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Kirjallinen loppukoe 65 p. Oppimistehtävät 35 p. Max. 100 p.

TAI Kirjallinen loppukoe 100 p.

Vastuuopettaja

Pirjo Salenius, Pasila

Oppimateriaalit

Hämäläinen, E. 2005. Sanomalehtivenäjää. Oy Finn Lectura Ab. Helsinki. 
Venäläiset verkkosanomalehdet.