Olet täällä

Venäjän liikekieli 1

Venäjän liikekieli 1

Tunnus: RUS4LS201  
Laajuus: 5 op   
Ajoitus: 1. lukukausi  
Kieli: suomi/venäjä  
Opetussuunnitelma: Assi  2016  
Opintojakson taso: perusopinnot  
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen* 
* Venäjän pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A2  
Venäjän perusteet 1 ja 2 (10 op) tai vastaavat tiedot 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Arvosana 1  
Opiskelija selviytyy välttävästi venäjänkielisissä liike-elämän puhelintilanteissa. Hän tuntee jonkin verran liikevenäjän perussanastoa. Kieli ei kuitenkaan etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kielenkäytössä on paljon kehitettävää.   

Arvosana 3  
Opiskelija selviytyy hyvin venäjänkielisissä liike-elämän puhelintilanteissa. Hän osaa käyttää liikevenäjän perussanastoa yleensä johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi. Kielenkäytössä on vielä jonkin verran kehitettävää.

Arvosana 5  
Opiskelija selviytyy sujuvasti venäjänkielisissä liike-elämän puhelintilanteissa. Hän osaa käyttää liikevenäjän perussanastoa johdonmukaisesti ja lähes virheettömästi.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Työelämäyhteydet  

Opintojaksolla pyritään järjestämään työelämävierailu tai tutustutaan muulla tavalla Venäjän kaupan toimijoihin.  

Kansainvälisyys 

Venäjän kieltä opiskellaan Venäjän kauppaa käyvien yritysten kielitaitovaatimukset huomioon ottaen.  
Opetusryhmä on yleensä monikulttuurinen. 

Sisältö  

venäjän peruskielioppi  
liikevenäjän perussanasto  
liike-elämän puhelintilanteet

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:  
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI   
b. Tentti ja oppimistehtävä(t)  

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet (2 kpl) 50 %
Suullinen koe 30 %
Kuullunymmärtämiskoe 10 %
Suullinen oppimistehtävä 10 %

Vastuuopettaja 

Pirjo Salenius, Pasila 

Oppimateriaalit 

Ojanen-Laurila-Hellman-Prokkola, 2011. Sekret Uspeha 1. AYY-Palvelu Oy
Salenius - Lehmuskallio, 2009. Biznes-grammatika. Edita. Helsinki.  
Berditchevski. 2007. Lesnitsa-Steps. Haaga-Helia. (käytettävissä verkossa)