Olet täällä

Venäjä 2

Venäjä 2

Tunnus: RUS4LH102
Laajuus: 5 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen / vapaasti valittava

 

Oppimistavoitteet

Opinnot kehittävät suullisia taitojasi perustasolta eteenpäin, perusrakenteiden osaamisesi syvenee ja arki- sekä työtilanteiden sanavarastosi laajenee. Pystyt tulkitsemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä. Kieli- ja kulttuuriosaamisesi kehittyy tasolle, jolle voit alkaa rakentaa kielen osaamista työkielenä. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasosi on A1–A2.

 

Sisältö

 • Arkielämän ja työtilanteiden sanasto
 • Kielen perusrakenteiden osaamisen syventäminen
 • Suulliset perustaidot
 • Kirjoitetun kielen taitojen syventäminen
 • Kulttuuriosaamisen syventäminen

 

Työelämäyhteydet

Työelämään perustuvat esimerkit ja caset, vierailevat puhujat, yritysvierailut, toteutuksesta riippuen.

Kansainvälisyys

Opinnot antavat perusvalmiuksia kansainväliseen toimintaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopinnot

Arviointi

1–2

Opiskelija

 • osaa toimia rajoitetusti suullisissa perustilanteissa.
 • osaa kielen perusrakenteita, mutta tarvitsee tukea niiden käyttämisessä.
 • hallitsee arki- sekä työtilanteiden sanastoa melko rajoitetusti.
 • osaa tulkita ja kirjoittaa joitakin lyhyitä tekstejä itsenäisesti, mutta tarvitsee usein apua.
 • osaa soveltaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan rajoitetusti.

 

3–4

Opiskelija

 • osaa toimia suullisissa perustilanteissa melko sujuvasti.
 • osaa pääosin kielen perusrakenteet.
 • hallitsee arki- sekä työtilanteiden sanastoa riittävästi tavallisimpiin viestintätilanteisiin.
 • osaa tulkita ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä pääosin itsenäisesti.
 • osaa soveltaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan joihinkin uusiin tilanteisiin.

5

Opiskelija

 • osaa toimia suullisissa perustilanteissa sujuvasti.
 • osaa kielen perusrakenteet hyvin.
 • hallitsee arki- sekä työtilanteiden sanastoa hyvin.
 • osaa tulkita ja kirjoittaa lyhyitä tekstejä itsenäisesti.
 • osaa soveltaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan luontevasti uusiin tilanteisiin.