Olet täällä

Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot

Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot

Tunnus: PSY8SL005

Laajuus: 5 op

Ajoitus: 1.9. - 2.12.2018

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan ei ole tarvinnut suorittaa aiempia opintoja osallistuakseen opintojaksolle.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteet:

 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää psyykkisten taitojen kokonaisuuden sekä psyykkisten taitojen harjoittelun perusteet.
 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää psyykkisen lajianalyysien perusteet.
 • Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön oppimaansa ja pystyy reflektoimaan ja pohtimaan omaa oppimistaan kurssin eri osa-alueista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin arvosana muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvosta. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksytysti palauttamista.

 

Työelämäyhteydet

Kurssilla opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä oman toimintaympäristönsä lähtökohdista sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

 

Kansainvälisyys

Kurssin aiheet sekä kurssilla läpikäydyt teoria, mallit ja niiden käytännön sovellukset ovat johdettu kansainvälisestä urheilupsykologian kirjallisuudesta.

 

Sisältö

 • Psyykkiset taidot
 • Psyykkisen valmentautumisen keinot psyykkisten taitojen edistämiseksi
 • Psyykkinen lajianalyysi

 

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet suoritetaan seuraavilla tavoilla:

 • Kurssin tehtävien suorittaminen (3 kpl)
 • Luentomateriaaliin tutustuminen
 • Kirjallisuuteen tutustuminen
  • Kurssin läpikäyminen ei edellytä kurssikirjojen hankkimista/lukemista. Riittää, että tutustuu aihealueen kirjallisuuteen yleisesti.

Opintojaksoon sisältyy pakollisena kaikkien oppimistehtävien suorittaminen.

 

Arviointitavat

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin arvosana muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvosta. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä palautusta sisältäen: 1) Tehtäväohjeistuksen mukaisen tehtävämäärän suorittamisen 2) Tehtävien hyväksyttävästi palauttamisen. 

 

Oppimateriaalit

 • Weinberg, R.m & Gould, D. (2015) Foundations of Sport and exersice psychology (6th ed), Champaign: Human Kinetics.
  • Myös painokset neljä ja viisi käyvät.
 • Liukkonen, J. (2017). Psyykkinen vahvuus: Mielentaitojen harjoituskirja. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Roos-Salmi, M. & Matikka, L. (2012). Urheilupsykologian perusteet. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

 

Toteutussuunnitelma

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Moodle –oppimisympäristössä.

 

Aikataulu

Kurssi toteutetaan aikavälillä 1.9.-2.12.2018. Ilmoittautuminen auki 9.8. - 30.9.2018 Mynetissä. Kurssille voi ilmoittautua mukaan myös aloituksen jälkeen aina 30.9.2018 asti. Oppiminen tapahtuu moodlessa omaan tahtiin ja tehtävien palautuksen deadline on 2.12.2018. 

 

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5 oppimistehtävien perusteella.
 

Palaute

Opintojakson palaute kerätään Moodle –oppimisympäristössä.

 

Vastuuopettajat

Markus Arvaja, Ilkka Haapea

 

Ohjaus

Opettaja(t): Markus Arvaja ja Ilkka Haapea
S-postin muoto: markus.arvaja(a)haaga-helia.fi,  ilkka.haapea(a)vierumaki.fi
Puh.nro: Arvaja: 050 3441132 ja Haapea: 050 3082132
Ohjausaika: Opiskelijat voivat olla yhteydessä Ilkka Haapeaan sähköpostitse.