Olet täällä

Psyykkinen valmennus: Lasten ja nuorten valmentamisen erityispiirteet

Psyykkinen valmennus: Lasten ja nuorten valmentamisen erityispiirteet

Tunnus: PSY8SL004

Laajuus: 2 op

Ajoitus: 1.9.-2.12.2018

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan ei ole tarvinnut suorittaa aiempia opintoja osallistuakseen opintojaksolle.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteet:

 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää kognitiivisen kehittymisen sekä motivaation rakentumisen perusteet.
 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää perusteet sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä. 
 • Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön oppimaansa ja pystyy reflektoimaan ja pohtimaan omaa oppimistaan kurssin eri osa-alueissa.  

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin arvosanan muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvosta. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksytysti palauttamista.

 

Työelämäyhteydet

Kurssilla opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä oman toimintaympäristönsä lähtökohdista sekä toimintaympäristön kehittämiseksi.

 

Kansainvälisyys

Kurssin aiheet sekä kurssilla läpikäydyt teoria, mallit ja niiden käytännön sovellukset ovat johdettu kansainvälisestä urheilupsykologian kirjallisuudesta.

 

Sisältö

 • Kognitiivinen kehittyminen
 • Motivaation rakentuminen
 • Sosiaalisen ympäristön vaikutus psyykkiseen kehittymiseen

 

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet suoritetaan seuraavilla tavoilla:

 • Kurssin tehtävien suorittaminen (2 kpl)
 • Luentomateriaaliin tutustuminen
 • Kirjallisuuteen tutustuminen
  • Kurssin läpikäyminen ei edellytä kurssikirjojen hankkimista/lukemista. Riittää, että tutustuu aihealueen kirjallisuuteen yleisesti.

Opintojaksoon sisältyy pakollisena kaikkien oppimistehtävien suorittaminen.

 

Arviointitavat

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Kurssin arvosanan muodostuu palautettujen tehtävien keskiarvosta. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä palautusta sisältäen: 1) Tehtäväohjeistuksen mukaisen tehtävämäärän suorittamisen 2) Tehtävien hyväksyttävästi palauttamisen. 

 

Oppimateriaalit

 1. Valey, R., & Chase, M. (2016). Best practice for youth sport. Champaign: Human Kinetics. 
 2. Wehmeyer, M., L., Shogren, K., A., & Little, T., D. (2017). Development of Self-Determination Through the Life Course.
 3. Tenenbaum, G., & Eklund, R., C. Handbook of sport psychology (3rd ed.), (pp. 645-712). Hopoken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

 

Toteutussuunnitelma

Kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna Moodle –oppimisympäristössä.

 

Aikataulu

Kurssi toteutetaan aikavälillä 1.9.-2.12.2018. Ilmoittautuminen auki 9.8. - 30.9.2018 Mynetissä. Kurssille voi ilmoittautua mukaan myös aloituksen jälkeen aina 30.9.2018 asti. Oppiminen tapahtuu moodlessa omaan tahtiin ja tehtävien palautuksen deadline on 2.12.2018. 

 

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5 oppimistehtävien perusteella.
 

Palaute

Opintojakson palaute kerätään Moodle –oppimisympäristössä.

 

Vastuuopettajat

Markus Arvaja, Ilkka Haapea

 

Ohjaus

Opettaja(t): Markus Arvaja ja Ilkka Haapea
S-postin muoto: markus.arvaja(a)haaga-helia.fi,  ilkka.haapea(a)vierumaki.fi
Puh.nro: Arvaja: 050 3441132 ja Haapea: 050 3082132
Ohjausaika: Opiskelijat voivat olla yhteydessä Ilkka Haapeaan sähköpostitse.