Olet täällä

Monialaprojekti

Monialaprojekti

Tunnus: PRO4TN001
Laajuus: 10 op (270 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kehittämisprojektissa soveltaa profiilinsa mukaisia laadukkaita menetelmiä ja tekniikoita toimeksiantajan tarpeet huomioiden. Opiskelija osaa toimia asiakaskontaktissa sekä ratkaista haasteita ja ongelmia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Opiskelija osaa omassa roolissaan ottaa vastuuta projektiryhmässä. Opiskelija osaa osana projektiryhmää luoda ratkaisun, joka vastaa asiakkaan tarpeita.
Opiskelija osaa työskennellä, perehtyä aiheeseen ja soveltaa oppimaansa itsenäisesti.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan projektimuotoisena. Opintojakson käynnistyessä opiskelijat solmivat projektisopimuksen. Opiskelijat muodostavat projektiryhmän sopien vastuualueensa. Projektipäällikkönä toimii yksi projektiryhmän opiskelijoista. Projektiryhmä päättää käytettävistä menetelmistä ja työvälineistä yhdessä asiakkaan kanssa. Projektiryhmä laatii hyvän projektityötavan mukaisen projektisuunnitelman sekä sopii asiakkaan kanssa hyväksymiskäytännöistä. Projektiryhmä toteuttaa asiakkaan vaatimuksia vastaavan tuloksen.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan profiilivalinnan mukaiset aiemmat opinnot soveltavasti.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointi perustuu raporttiin (40 %), tilaaja-arviointiin (40 %) ja vertaisarviointiin (20 %).
 
Arvosana 1-2
 
Opiskelija

 • tuntee osittain projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä.

 • on osallistunut kehittämisprojektin osittaiseen suorittamiseen.

Opiskelijan/Opiskelijaryhmän työn

 • tulos ei täytä tarkoitustaan ja yhteistyö tilaajatahon kanssa oli heikkoa.

 • keskeiset projektityön asiakirjat ovat puutteellisia.

Arvosana 3-4

Tuotos vastaa hyvin asiakkaan tilaukseen. Opiskelija on osallistunut projektiin ja ottanut siinä vastuuta.

Opiskelija

 • tuntee projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä.

 • on osallistunut kehittämisprojektin suorittamiseen ja dokumentointiin projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan/Opiskelijaryhmän työn

 • tulos vastaa hyvin tavoitetta.

 • projektityömenetelmät ovat ohjanneet työskentelyä hyvin.

Arvosana 5

Opiskelija

 • tuntee erittäin hyvin projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä.

 • on kiitettävästi osallistunut kehittämisprojektin suorittamiseen ja dokumentointiin tärkeänä osana projektiryhmää.

Opiskelijan/Opiskelijaryhmän työn

 • tulos on innovatiivinen ja vastaa asiakastarpeeseen erinomaisesti.

 • projektityömenetelmät ovat ohjanneet työskentelyä erinomaisesti.

 • opiskelija on osoittanut kykyä itsenäiseen ja ryhmämuotoiseen työskentelyyn.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään kehittämisprojekti toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Yhteistyö englanninkielisen koulutusohjelman vastaavan opintojakson kanssa, mahdollinen kv-kumppani. Lisäksi käytettävät menetelmät ja tekniikat ovat kansainvälisiä.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Projektityöskentely aktiivisesti lähiopetukseen (ml. monimuoto-opetuksen eri muodot) osallistuen
b. Työelämän ohjelmistoprojektiin osallistuminen (Opinnollistaminen)
c. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Vastuuopettajat

Teemu Ruohonen
Mirja Jaakola
Elina Ulpovaara
Niina Kinnunen
Harto Holmström
Olavi Korhonen
Tero Karvinen
Tero Tuoriniemi