Olet täällä

Työharjoittelun yleisohjaus

Työharjoittelun yleisohjaus
  • Tunnus: PLA6TN002
  • Laajuus: 0 op
  • Lukukausi: 4 (päiväopiskelijat), 5 innovaattorit
  • Opetuskieli: riippuvainen kohdeorganisaatiosta
  • Opintojakson taso: työharjoittelu
  • Opintojakson tyyppi: pakollinen
  • Englanninkielinen nimi: Orientation to Work Placement

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija suorittaa työharjoittelun yleisohjauksen pääsääntöisesti 4. lukukaudella (innovaattorit 5. lukukaudella) ennen kuin hän aloittaa työharjoittelun. Työharjoittelun yleisohjaukseen osallistuminen on pakollista, ja vasta sen suoritettuaan opiskelija voi aloittaa työharjoittelun.

Oppimistavoitteet

Työharjoittelun yleisohjauksen suoritettuaan opiskelija on orientoitunut harjoittelupaikan hakemiseen, osaa hahmottaa työharjoitteluprosessin ja työnhakuprosessin kokonaisuutena, on pohtinut oman osaamisensa ja kehittymistavoitteidensa kannalta mielekästä työharjoittelupaikkaa sekä opiskelija tietää keskeiset työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Sisältö

Opintojakso sisältää neljä luentokertaa, joiden aikataulu ilmoitetaan erikseen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman sivuilla opiskelijaextranetissä.  

Luentojen aiheet 
1. jakso
Työharjoitteluinfo ja opiskelijan kokemuksia työharjoittelusta Työharjoittelukoordinaattori, työharjoittelun suorittanut opiskelija
2. jakso
Työnhakuprosessi ja työelämävalmiudet
Työnhaun suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys
Henkilökohtaisen kontaktin merkitys työnhaussa
Mitä haluan työharjoittelupaikalta eli oman harjoittelun tavoitteet
Työvoimaneuvoja TE-keskuksesta
3. jakso
Tradenomiliiton (TRAL) työelämäluento: työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, suosituspalkat, juridiset kysymykset. Tradenomiliiton edustaja
4. jakso
CV:n päivitys ja hakemuksen laatiminen Ulkopuolinen yritysedustaja

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla esiintyy vierailevia luennoitsijoita Tradenomiliitosta, TE- keskuksesta, yrityksistä ja muista organisaatioista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksoon sisältyy sekä lähiopetusta että opiskelijan itsenäistä työskentelyä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opintojaksosta ei ole mahdollista saada aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

Vastuuopettaja

Petri Hirvonen, Pasila

Arviointiperusteet

Osallistuminen opintojaksoon lähiopetukseen.
Hyväksytty/hylätty (ei numeroarviointia).