Olet täällä

Liikunta, sähly

Liikunta, sähly
  • Tunnus: PHY8TD022
  • Laajuus: 2 op (54 h)
  • Ajoitus: 1.-4. lukukausi
  • Opetuskieli: suomi
  • Opintojakson taso: perusopinnot
  • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei vaatimuksia. 

Oppimistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ylläpitää ja parantaa fyysistä kuntoa
  • hallitsee pelien perussäännöt, pelivälineiden peruskäsittelytaidot ja pelien taktiikkaa
  • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ohjata ryhmää

Sisältö

Opintojakso sisältää sählyn pelaamista, lajikohtaisia harjoitteita ja perustaktiikkaa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tarjolla syksyisin.

Lähiopetus 30 h:
Lähiopetukseen kuuluu ryhmä- ja parityöskentelyä. Lähitunnit 4 h/vk/8 vk tai 2h/vk/16 vk.

Etäopiskelu 23 h:
Etäopiskeluun kuuluu itsenäistä pelaamista ja tiedonhankintaa.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Tuula Paakkari

Oppimateriaalit

Lajiliittojen materiaali/Suomen Liikunta ja Urheilu www .slu.fi

Arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 80 %:iin lähiopetuksen tunneista ja muiden annettujen tehtävien suorittamisen.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.