Olet täällä

Liikunta, sulkapallo

Liikunta, sulkapallo
 • Tunnus: PHY8TD021
 • Laajuus: 2 op (54 h)
 • Lukukausi: 1 - 4
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei vaatimuksia.

 

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • osaa ylläpitää ja nostaa fyysistä kuntoa
 • hallitsee sulkapallon lyöntien tekniikan, säännöt ja pelitaktiikkaa sekä turnauksen organisoinnin

 

Sisältö

Opintojakso sisältää sulkapallon pelaamista, tekniikkaharjoittelua, perustaktiikkaa ja sääntöjä.

 • erilaiset harjoitteet tekniikan parantamiseksi
 • erilaiset harjoitteet liikkuvuuden parantamiseksi
 • sulkapallon taktiikka
 • sulkapallon säännöt
 • pelaamista ja otteluita kurssilaisten kesken
 • itsenäinen lajiin liittyvä tiedonhankinta

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 30 h:
Lähiopetuksessa työmuotoina ryhmä- ja parityöskentely. Lähitunnit 4 h/vk.

Etäopiskelu 23 h:
Etätyöskentelyyn kuuluu itsenäistä pelaamista ja tiedonhankintaa.

Oman oppimisen arviointi 1 h

 

Vastuuopettaja

Tuula Paakkari