Olet täällä

Liikunta, joukkuepelit

Liikunta, joukkuepelit
 • Tunnus: PHY8TD019
 • Laajuus: 2 op (54 h)
 • Lukukausi: 1 - 4
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei vaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • osaa ylläpitää ja parantaa fyysistä kuntoa
 • hallitsee pelien perussäännöt, pelivälineiden peruskäsittelytaidot ja pelien taktiikkaa
 • osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ohjata ryhmää

Sisältö

Opintojaksolla pelataan erilaisia joukkuepelejä sekä tehdään niihin liittyviä lajikohtaisia harjoitteita.

 • sähly
 • koripallo
 • lentopallo
 • ultimate
 • jalkapallo
 • muut joukkuepelit sopimuksen mukaan

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tarjolla keväisin.

Lähiopetus 30 h:
Lähiopetukseen kuuluu ryhmä- ja parityöskentelyä. Lähitunnit 4 h/vk/8 vk tai 2h/vk/16 vk.

Etäopiskelu 23 h:
Etäopiskeluun kuuluu itsenäistä pelaamista ja tiedonhankintaa.

Oman oppimisen arviointi 1 h

 

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Tuula Paakkari

 

Oppimateriaalit

Lajiliittojen materiaali/Suomen Liikunta ja Urheilu www. slu.fi

 

Arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 80 %:iin lähiopetuksen tunneista ja muiden annettujen tehtävien suorittamisen.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.