Olet täällä

Kuntosaliharjoittelu

Kuntosaliharjoittelu

Tunnus: PHY8LH101
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee kuntosaliharjoittelun perusteet ja merkityksen oman kuntonsa kannalta
osaa käyttää kuntosalilaitteita turvallisesti ja osaa liikkeiden suoritustekniikat
osaa laatia kuntosaliharjoitteluohjelman itselleen sekä toteuttaa ja seurata sitä
osaa ottaa huomioon harjoittelua edistävän lihashuollon, levon ja palautumisen sekä oikean ruokavalion merkityksen.

 Sisältö

Kuntosaliharjoittelun perusteet
Yksilöllinen harjoitteluohjelma
Oman edistymisen analysointi
Lihaskuntotestimahdollisuudet

Työelämäyhteydet

Vierailevat luennoitsijat ja mahdolliset tutustumiskäynnit

Opetus- ja oppimismenetelmät

Yksilö ja ryhmätyöskentely

Lähituntien osuus 30 h
Itsenäinen työskentely 50 h. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluvat omatoiminen harjoittelu ja tiedonhankinta
Harjoittelupäiväkirja
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Liisa Aarnio

Oppimateriaalit

Manocchia Pat 2017; Kuntosali & voimaharjoittelu: anatomia : valmentajan syvälliset treeniohjeet

Paulow Ari 2016; Liikettä lihaksiin: kuntosaliharjoitteluopas

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja omatoiminen harjoittelu.
Itse tehty harjoitusohjelma.
Harjoittelupäiväkirja.

Hyväksytty/Hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osa-alueiden hyväksyttyä suorittamista (vähintään 80% osallistuminen lähiopetukseen ja sovitut oppimistehtävät).
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.