Olet täällä

Maton kudonta

Maton kudonta

Tunnus: OTH8LH005
Laajuus: 1 op (27 h)
Ajoitus:
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla kudotaan matto, ja opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa kutomisen perustaidot, oman työn suunnittelun, kutomisen ja kudotun työn viimeistelyn. Opintojakso on tarkoitettu uusille, harrastusta aloittaville opiskelijoille, joten ennakkotietoja ei tarvita.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan maton suunnittelu, kuteen menekin laskeminen, maton kutominen ja viimeistely, tutustutaan kangaspuihin ja niiden toimintaperiaatteeseen sekä opitaan perustiedot kankaan rakenteesta ja erityisesti tutustutaan palttinan, toimikkaan ja kuderipsin rakenteisiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kangaspuilla kutominen on kurssimuotoista. Kudottava matto suunnitellaan ensimmäisellä kerralla, jolloin läsnäolo on välttämätöntä. Loimilangat on tilattu ja laitettu puihin etukäteen. Loimilangoista tulee erillinen lasku. Kuteet eivät sisälly kurssimaksuun, vaan ne jokainen hankkii itse. Opintojaksolla on käytössä yhdet kangaspuut, ja opiskelijat kutovat työnsä vuorotellen. Opetuskertojen lisäksi kutomiseen on varattava omatoimista työskentelyaikaa.
Lähiopetus 12 h
Itsenäinen työskentely 15 h

Vastuuopettajat

Leena Jaatinen, Helsingin työväenopisto

Oppimateriaalit

Opettajan jakamat opetusmonisteet.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty/Hylätty.
Ensimmäinen lähiopetuskerta pakollinen ja aktiivinen osallistuminen muuhun lähiopetukseen sekä omatoiminen työskentely.