Olet täällä

Makrotalous ja rahoitusmarkkinat

Makrotalous ja rahoitusmarkkinat

Tunnus: BUS8LH112
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 20.5.-14.6.2019
Kieli: suomi
 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa ja osaa ennakoida kehityksen vaikutuksia talouselämään.

Arvosana 5
Opiskelija kykenee hahmottamaan makrotalouden kehityksen ja talouspolitikan vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla pyritään materiaaliyhteistyöhön talouspolitiikkaa valmistelevien tahojen kanssa.

 

Kansainvälisyys
Makrotaloutta tarkastellaan myös ulkomaankaupan näkökulmasta.

 

Oppimistavat

Virtuaalitoteutus

 

Arviointitavat
Oppimistehtävät 100 %

 

Vastuuopettaja(t)
Tapio Mäenpää

 

Oppimateriaalit
Makrotaloutta käsittelevät teokset

 

Ilmoittautuminen

Valitettavasti kurssi on jo TÄYNNÄ.
Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle MyNetin kautta (BUS8LH112-3003). Haaga-Helian opiskelijoille on varattu kiintiö opintojaksolle.