Olet täällä

Matematiikan valmentavat opinnot

Matematiikan valmentavat opinnot

Tunnus: MAT8LH102
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Matematiikan valmentavat opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle, jonka opintojen alussa tehtävän lähtötasotestin tulos on hylätty. Opintojakso on tarkoitettu etenkin opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet yo-kirjoituksissa matematiikkaa tai kokevat tarvitsevansa perusteellisempaa kertausta. Opintojakso on suoritettava ennen Tuloksen tekijä -moduulia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojaksolla kerrataan perusteellisesti lukion matematiikan sisältöjä liike-elämän sovellusten tarpeisiin. Opintojakson suorittanut opiskelija osaa prosenttilaskun ja verrannollisuuden sovellukset liiketalouden ilmiöissä.
 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa hyvin kaksi arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua painottaen.
 • suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa hyvin kolme/neljä arvioinnin kohteena olevista sisällön aihealueista, prosenttilaskua painottaen.
 • osaa soveltaa prosenttilaskua laajempiin yhteyksiin.
 • osaa osin itsenäisesti valita oikeat laskentamenetelmät ja poimia niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • hallitse hyvin kaikki sisällön aihealueet.
 • osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
 • osaa liike-elämän ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät.
 • toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella liike-elämän ongelmia laajemmassa kontekstissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

 

Työelämäyhteydet
Opintojakson esimerkit ja tehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Sisältö

 • Funktiolaskimen perustoiminnot ja käyttö
 • Verrannollisuus ja yhtälöt liike-elämän sovelluksissa
 • Prosentin käsite ja peruslaskut
 • Prosenttilaskun liiketalouden sovellukset
 • Talouden sovelluksien valmentavia laskuja

Oppimistavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti
Haaga-Helian opintojaksoihin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointitehtävä.

Arviointitavat

Tentti ja viikoittaiset oppimistehtävät 100 %

Vastuuopettaja(t)
Tuula Kinnunen, Malmi

Oppimateriaalit
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2017. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki.

Muu opettajan ilmoittama materiaali.