Olet täällä

Integraation intensiivikurssi

Integraation intensiivikurssi

Tunnus: ICT8TN016
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3-7. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso

Opintojakson suorittaminen edellyttää Windows-perusosaamista, ohjelmointitaitoa ja tiedonhallinnan perusteiden tuntemusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää mitä integraatio on ja miten se sijoittuu suhteessa sovelluskehitykseen
  • osaa hyödyntää yleisesti standardisoituja integraatioteknologioita sekä soveltaa niitä käytännön tilanteissa
  • osaa yhdistää kaksi erillistä järjestelmää toisiinsa käyttäen FRENDS-integaatioalustaa

Kurssin sisältö  

  • Integraation perusteet
  • Integraation kasvava merkitys sovelluskehityksessä
  • Katsaus integraatioteknologioihin
  • Katsaus integraatiostandardeihin

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Taso 1-2: Opiskelija ymmärtää integraation perusperiaatteet sekä tuntee integraatioalan teknologioita ja standardeja.
Taso 3-4: Opiskelija osaa soveltaa integraation perusperiaatteita yksinkertaisten integraatio-ongelmien ratkaisussa.
Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa integraation perusperiaatteita vaativimmissa integraatio-ongelmissa.

Oppimistavat

Lähiopetus, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö

Vastuuopettaja

Opintojakson opetuksesta vastaavat Haaga-Helian yhteistyökumppanin HiQ:n asiantuntijat.