Olet täällä

Linuxien keskitetty hallinta

Linuxien keskitetty hallinta
  • Tunnus: ICT4TN011
  • Laajuus: 3 op (81 h)
  • Ajoitus: 6. lukukausi
  • Kieli: suomi
  • Opintojakson taso: ammattiopinnot
  • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoiset

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työasemat ja tietoverkot (ICT1TN002). Kurssilla vaaditaan Linuxin perusteiden (kuten komentokehotteen) tuntemista. Kurssille pääsy edellyttää lähtötason osoittamista alkukokeessa.

Muiden Linux-kurssien käyminen on suotavaa, esimerkiksi "Linux palvelimena" ja "Verkon käyttöjärjestelmät".

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa hallinnoida useita Linux-koneita keskitetysti
  • Pystyy automatisoimaan tavallisimpia ylläpitotehtäviä Linuxissa

Sisältö

Hallinnoidaan useiden koneiden verkkoa eri automaation asteilla.

Käytetään SSH:ta sellaisenaan ja silmukoissa sekä eri tavoin automatisoituna. Asennetaan sovelluksia metapaketeilla.

Laitetaan työasemat päivittymään automaattisesti omasta pakettivarastosta.

Vastuuopettajat

Tero Karvinen, Pasila, www.terokarvinen.com

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opettaja kertoo teorian käytännön esimerkkiin sidottuna. Opetettuja asioita kokeillaan tietokonelaboratoriossa.

Laboratorioharjoitusten takia tunneilla on syytä olla paikalla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Arviointiperusteet

Kotitehtävät (50%) ja koe (50%).

Palautteen hyödyntäminen

Ensimmäisen toteutuksen suunnittelussa on hyödynnetty palautetta kursseilta "Verkon käyttöjärjestelmät" sekä "Linux palvelimena". Kotitehtävien julkaisuun kannustetaan ja samalla annetaan selkeät palautusohjeet. Vuorotellaan teoriaa ja käytäntöä. Annetaan paljon käytännön esimerkkejä. Ryhmän koko rajoitetaan kohtuulliseksi.

http://terokarvinen.com/courses/verkon-kayttojarjestelmat#comments

http://terokarvinen.com/courses/linux-palvelimena#comments