Olet täällä

Windows palvelimet

Windows palvelimet
  • Tunnus: ICT1TA011
  • Laajuus: 5 op (135 h)
  • Ajoitus: 2. lukukausi
  • Opetuskieli: suomi/englanti
  • Opintojakson taso: profiiliopinnot
  • Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Orientaatio ICT-infrastruktuuriin.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- asentaa Windows -palvelinkäyttöjärjestelmän ja määrittelemään palvelimen
- ottaa käyttöön palvelimen erilaisia ominaisuuksia ja rooleja, kuten
- aktiivihakemiston (AD)
- ryhmäkäytännöt (GP)
- DHCP:n ja DNS:n toiminnan ja niiden määrittelyn
- palvelinalustan vaatimukset ja soveltuvuudet eri palveluille ja palvelujen mukaisten palvelinalustojen määrittelyn
- ottaa käyttöön tyypillisimpiä palvelinkokonaisuuksia ja tuntee Windows-palvelinympäristön perusteet.

Sisältö
- windows palvelinarkkitehtuurit
- palvelimen asennus ja hallinta
- aktiivihakemiston ja ryhmäkäytäntöjen määrittely
- DHCP:n ja DNS:n toiminta ja määrittelyt
- palvelut (services) ja niiden hallinta
- www-palvelimen asennus ja ylläpito
- postipalvelimen asennus ja ylläpidon perusteet
- palvelinympäristön varmistus ja palautus
- ylläpito ja siihen liittyvät työkalut.

Oppimateriaali
- opintojaksosivujen materiaali
- verkkomateriaali
- muu soveltuva materiaali

Työelämä- ja yritysyhteistyö
Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät 
Opintojaksolla sovelletaan tutkivaa oppimista.
Opinnot koostuvat lähiopetuksesta (48h) sekä opiskelijan itsenäisestä opiskelusta (87h).

Kansainvälisyys
Kurssimateriaali on osaksi englanninkielistä.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee osittain Windows palvelimien toimintojen ydinkohdat sekä pääpiirteet.

Arvosana 3
Tuntee Windows palvelimien toimintojen piirteet.

Arvosana 5
Tuntee erittäin hyvin Windows palvelimien toimintojen piirteet.

Vastuuopettajat
Olavi Korhonen
Timo Ruohomaa
Petri Hirvonen