Olet täällä

Saksa 1

Saksa 1

Tunnus: GER4LH101
Laajuus: 5 op
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen/vapaasti valittava
 

Oppimistavoitteet

Kurssin suoritettuasi pystyt toimimaan suullisesti arkielämän tyypillisimmissä perustilanteissa, osaat kielen yleisimmät perusrakenteet ja osaat tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia viestejä. Tunnet kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet. Eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasonasi on A1.

Sisältö

 • Ääntämyksen perusteet
 • Itsensä ja ympäristön esittely
 • Kielen perusrakenteet
 • Kielen suullisen osaamisen perusteet
 • Kirjalliset perustaidot
 • Kulttuurin yleispiirteet

Työelämäyhteydet

Työelämään perustuvat esimerkit ja caset, vierailevat puhujat, yritysvierailut, toteutuksesta riippuen.

Kansainvälisyys

Opinnot antavat perusvalmiuksia kansainväliseen toimintaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopinnot

 

Arviointi

 

1–2

Opiskelija

 • selviytyy tuettuna arkielämän tyypillisimmissä suullisimmissa perustilanteissa.
 • osaa tukimateriaalin avulla käyttää kielen yleisimpiä perusrakenteita pääosin oikein.
 • osaa itsenäisesti tulkita sekä avustettuna kirjoittaa yksinkertaisia viestejä.
 • tuntee kielialueen arki- ja työkulttuurin keskeisimmät yleispiirteet.

 

3–4

Opiskelija

 • selviytyy usein arkielämän tyypillisimmissä suullisissa perustilanteissa.
 • osaa käyttää kielen yleisimpiä perusrakenteita pääosin oikein.
 • osaa tulkita sekä kirjoittaa yksinkertaisia viestejä pääosin oikein.
 • tuntee kielialueen arki- ja työkulttuurin keskeisimmät yleispiirteet.

 

5

Opiskelija

 • selviytyy itsenäisesti arkielämän tyypillisimmissä suullisissa perustilanteissa.
 • osaa käyttää kielen yleisimpiä perusrakenteita vaivatta.
 • osaa tulkita sekä avustettuna kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja soveltaa taitojaan uusiin tilanteisiin.
 • tuntee kielialueen arki- ja työkulttuurin yleispiirteet hyvin.