Olet täällä

Englannin kielioppi ja rakenteet

Englannin kielioppi ja rakenteet
 • Tunnus: ENG8TN062
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi/englanti
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kurssin alussa on lähtötasokoe jonka perusteella kurssista voi saada vapautuksen. Opintopisteet tulevat ainoastaan kurssin hyväksytysti suorittaneille.

Kuvaus

Kurssilla kerrataan englannin lukiotason kielioppia sekä tietojenkäsittelyn perussanastoa.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • pystyy nostamaan englannin kielen taitonsa koulutusohjelman muiden kurssien edellyttämälle tasolle.

Sisältö

 • aikamuodot
 • substantiivit
 • konditionaali
 • passiivi
 • prepositiot
 • sanajärjestys
 • ICT-sanasto

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Omatoiminen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Eija Hansén

Arviointiperusteet

Verbikoe 70 % oikein.
Loppukoe 50 % oikein.
Hyväksytty suoritus edellyttää kokeiden läpäisyä em. kriteerein.
Arvosana: hylätty/hyväksytty