Olet täällä

Englannin tasokoe

Englannin tasokoe
  • Tunnus: ENG1TN061
  • Laajuus: 0 op
  • Ajoitus: 1. lukukausi
     

Vastuuopettajat

Riitta Blomster, Pasila
Eija Hansén, Pasila
 

Arviointiperusteet

Kaikille pakollisella englannin lähtötasotestillä (ENG1TN061) pyritään varmistamaan, että opiskelijan englannin kielen kirjalliset taidot vastaavat tietojenkäsittelyn koulutusohjelman muilla englannin kielen kursseilla vaadittavaa taitotasoa. Testissä hylätyille järjestetään kielitaitoa kohentava kurssi, ENG8TN062. Lähtötasotestistä saa hyväksymismerkinnän, ei opintopisteitä.

Testissä on monivalinta- ja aukkotäydennystehtäviä, joilla testataan keskeisten rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä tekstinymmärrystä. Testiin voi valmistautua esim. kertaamalla lukion englannin opintojen keskeisiä sisältöjä.

ENG1TN061 tai ENG8TN062 on oltava hyväksytysti suoritettuna ennen kaikille tietojenkäsittelyn opiskelijoille pakollisia englannin kielen kursseja: Englanti 1 ja Englanti 2.