Olet täällä

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen
 • Tunnus: COM1TN010
 • Laajuus: 5 OP
 • Ajoitus: 1. ja 3. lukukausi, 1. lukukaudella 3 op, 3. lukukaudella 2 op
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää Haaga-Helian opiskelijan käyttöön tarjoamia palveluja ja etsiä niistä ja niiden avulla itsenäisesti opiskelussaan tarvitsemat tiedot.

Opiskelija tuntee koulutusohjelmansa tutkintorakenteen ja tietää siihen kuuluvat opintojaksot. Opiskelija osaa johtaa omaa toimintaansa niin, että opinnot etenevät OPM:n tavoitteiden mukaisesti: 60 op lukuvuodessa ja opiskelija valmistuu normiajassa.

Opiskelija osaa toimia rakentavasti opiskeluyhteisössään. Hän osaa suunnitella omaa ammatillista tulevaisuuttaan, osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä tukea tavoitteitaan valinnoillaan.

Opiskelija osaa arvioida edistymistään ja oppimaansa. Hän osaa määritellä vahvuutensa, kiinnostuksensa kohteet, kehityskohteensa ja uratavoitteensa. Opiskelija osaa markkinoida itseään työmarkkinoille ja rakentaa kontaktiverkostoaan globaalissa toimintaympäristössä.

Sisältö

1. osan sisältö

 • Aloituspäivät
 • Tietoiskut:
  • Opiskeluun liittyvät tietojärjestelmät, ohjelmistot ja palvelut
  • Terveys- ja hyvinvointipalvelut
  • Luki-info
  • Kirjaston palvelut
  • Haaga-Helian kansainväliset opiskelijavaihtomahdollisuudet
  • Tradenomiliiton esittäytyminen
  • Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja plagioinnin ehkäiseminen
  • Opintotuki-info
 • ICT-alan ammatteihin tutustuminen
 • Ajanhallinta, ryhmätyötaidot
 • Ergonomia työssä ja opiskeluympäristössä
 • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:in laatiminen ja urasuunnittelu omaohjaajan kanssa.

2. osan sisältö

 • HOPS:in täydentäminen, läpikäynti ja urasuunnittelu yhteistyössä omaohjaajan kanssa
 • SWOT-analyysi omista vahvuuksista ja kehityskohteista
 • Oman oppimisen pohdinta, itsetuntemus
 • Vertaisoppiminen, toisten opiskelijoiden tukeminen, rakentava opiskeluasenne
 • CV, työhakemus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työelämätaidot.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Työelämäyhteydet

ICT-alan työpaikat, Academic Works, Tradenomiliitto, alumnit

Kansainvälisyys

Tietoisku kansainvälisistä opiskeluvaihtomahdollisuuksista

Oppimistavat

Aloituspäivät ja osa opintojaksosta toteutetaan lähiopetuksena ja kontaktitapaamisina, tietoiskut, opiskelijan itsenäinen työskentely

Oppimateriaali 

HOPS-lomakkeet, Haaga-Helian julkiset sivut ja Mynet

Vastuuopettajat

Baku Backman
Tanja Bergius
Mirja Jaakkola
Petri Hirvonen
Kalevi Keinänen
Hanna Närvänen
Elina Ulpovaara
Anne Valsta
Outi Virkki