Olet täällä

InnoCamp

InnoCamp

Tunnus: BUS8TN008
Laajuus: 5 op
Ajoitus: Lukukausi 3-X
Kieli: Suomi
OPS: 2015
Opintojakson taso: Amk-tutkinto
Opintojakson tyyppi: Vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on väh. toisen vuoden opiskelija ja hallitsee oman alansa peruskäsitteet. Opintojaksolle voivat osallistua kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat (myös ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tietää kuinka toteutetaan nopea ideointiprojekti toimeksiannon pohjalta. Opiskelija tietää kuinka kuvataan loppuasiakkaan kokemaan lisäarvoon vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tietää kuinka tuotetaan ja seulotaan ideoita. Opiskelija tietää kuinka ideoista jalostetaan ratkaisu ja kuinka se visualisoidaan. Lisäksi opiskelija tietää kuinka pidetään idean myyntipuhe.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee nopean ideointiprojektin toteutuksen toimeksiannon pohjalta. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata loppuasiakkaan kokemaan lisäarvoon vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa tuottaa ideoita käyttäen valittua ideointimenetelmää ja osaa seuloa tuotetuista ideoista parhaat ideat. Opiskelija osaa jalostaa parhaista ideoista ratkaisukonseptin ja osaa visualisoida ratkaisun. Lisäksi opiskelija osaa pitää myyntipuheen ideastaan.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee erinomaisesti nopean ideointiprojektin toteutuksen toimeksiannon pohjalta. Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata loppuasiakkaan kokemaan lisäarvoon vaikuttavia olennaisia tekijöitä. Opiskelija osaa tuottaa ideoita, joilla on uutuusarvoa, käyttäen valittua ideointimenetelmää ja osaa seuloa sovittuja kriteerejä käyttäen parhaat ideat. Opiskelija osaa jalostaa valituista ideoista toimeksiantajaa ja loppuasiakkaita palvelevan ratkaisukonseptin ja osaa visualisoida ratkaisun luovalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa pitää kiinnostavan myyntipuheen ideastaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet
Uusien ratkaisujen nopea ideointi ja konseptointi on erittäin tärkeä taito nykypäivän työelämässä lähes kaikissa työtehtävissä. Opintojaksolla toteutetaan projekti toimeksiantajalle.

Projektin tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta: https://www.dropbox.com/s/7cro9ou8vedq7z3/InnoCamp_Loviisa_MAINOS.pptx?dl=0

Kansainvälisyys
Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisesti tunnustettuja ideoinnin ja konseptoinnin menetelmiä ja työkalupakkeja.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 1) Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, 2) työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen tai 3) omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Arviointi perustuu tiimin kehittämisprojektin prosessiin ja tuloksiin. Arvosana on yhteinen kaikille tiimin jäsenille.

Vastuuopettaja
Jarmo Sarkkinen, Pasila

Oppimateriaalit
Opintojakson oppimateriaali ilmoitetaan toteutuksen käynnistyessä.