Olet täällä

Makrotalous ja rahoitusmarkkinat

Makrotalous ja rahoitusmarkkinat

Tunnus: BUS8LH112
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Yritysten toimintaympäristöt (BUS1LH102B) tai hänellä on vastaavat tiedot.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää kokonaistalouden kehityksen, ongelmat ja talouspolitiikan mahdollisuudet kehityksen ohjaamisessa ja osaa ennakoida kehityksen vaikutuksia talouselämään.

Arvosana 5
Opiskelija kykenee hahmottamaan makrotalouden kehityksen ja talouspolitikan vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).  

 

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla pyritään materiaaliyhteistyöhön talouspolitiikkaa valmistelevien tahojen kanssa.

 

Kansainvälisyys
Makrotaloutta tarkastellaan myös ulkomaankaupan näkökulmasta.

 

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Monimuotototeutus: alkutapaaminen + lähiopetus + verkkotyöskentely + töiden purku ja esittely TAI
b. Virtuaalitoteutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat
Oppimistehtävät 100 %

 

Vastuuopettaja(t)
Tapio Mäenpää, Pasila

 

Oppimateriaalit
Makrotaloutta käsittelevät teokset