Olet täällä

Kuvankäsittely

Kuvankäsittely
 • Tunnus: AMK8TD054
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole kuvankäsittelyyn liittyvää lähtötasovaatimusta. Opiskelijan tulee hallita tietokoneen ja käyttöjärjestelmän perustoiminnot ja osata käyttää yleisempiä toimistotyövälineitä (esim. Word, Excel, PowerPoint).

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa ja optimoida kuvia yleisemmille toimistosovelluksille ja www-sivuille.
 • ymmärtää värien merkityksen, mahdollisuudet ja rajoitukset viestinnän yhteydessä.
 • tuntee Photoshop CS:n ja Illustrator CS:n tärkeimmät toiminnot.

Kuvaus

Opintojakso jakautuu kolmeen osaan:

 • teoriaosuus digitaalisesta kuvasta ja väreistä
 • bittikarttagrafiikkakuvan käsittelyä Photoshop CS6:llä tai vastaavalla ohjelmalla
 • vektorigrafiikkakuvan tuottaminen Illustrator CS6:llä tai vastaavalla ohjelmalla

Sisältö

 • digitaaliseen kuvaan liittyvät peruskäsitteet
 • kuvan ja värin muodostuminen valon avulla
 • näkemisen fysiologiaa ja psykologiaa
 • värien merkitys, mahdollisuudet ja rajoitukset viestinnän yhteydessä
 • digitaalisen kuvan ominaisuudet ja käyttö www-sivuilla

PhotoShop CS6 perusteet:

 • Käyttöliittymä
 • Kuvien hallinta
 • Kuvan perussäädöt
 • Kuvan korjailu
 • Tasot
 • Kuvien yhdisteleminen
 • Tekstit
 • Maskit
 • Siirrot muihin ohjelmiin
 • Kuvan optimointi www-sivulle

Illustrator CS6 perusteet:

 • Ohjelman toiminta ja perusajatus
 • Objektien hallinta
 • Piirtäminen
 • Grafiikkatyylit
 • Viivat, tekstit
 • Graafiset kuvaajat

Oppimateriaali

Väriopin teoriaosuus: Rihlama, Seppo. Värioppi. Rakennustieto Oy. Helsinki

Kurssilla jaettava materiaali

Vastuuopettaja

Elina Ulpovaara

elina.ulpovaara(at)haaga-helia.fi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksoon kuuluu teoriatehtäviä ja kuvankäsittelyyn liittyviä harjoitustehtäviä.

Opintojakso suoritetaan kokoaan etäopiskeluna.

Oman oppimisen arviointi (1 h).

Oppimisalusta

HAAGA-HELIAn Moodle

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustöihin.

Taso 1-2 Taso 3-4 Taso 5

Opiskelija

 • tuntee opintojaksolla käytettävien työvälineiden perusominaisuudet
 • suoriutuu opintojakson tehtävistä tyydyttävästi

Opiskelija

 • tuntee opintojaksolla käytettävien työvälineiden ominaisuudet ja osaa itsenäisesti käyttää niitä tehtävien ratkaisuihin
 • suoriutuu opintojakson tehtävistä hyvin

 

Opiskelija

 • käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti opintojaksolla käytettäviä työvälineitä
 • suoriutuu opintojakson tehtävistä kiitettävästi

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Tentti

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.