Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma

Vuonna 2014-2018 aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelmassa

Vuonna 2019 koulutusohjelman nimi ja tarjonta muuttuu. Syksystä 2019 lähtien nimi on Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus. 

Vuoden 2014 aloitusryhmään asti koulutusohjelman nimi oli Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma (YLIK)
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (YLI)

 

Opinto-
pisteet

Pakolliset syventävät ammattiopinnot

38

 

Työelämän kehittämisen menetelmät

15

   

Projektijohtaminen*

5

   

Soveltava tutkimus ja kehittäminen

5

   

Kvantitatiivinen tutkimus*

5

 

Liiketoimintaosaamisen syventävät ammattiopinnot

23

   

Strategia käytännössä

5

    Johtamisviestintä 5
   

Muutoksen johtaminen

5

    Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi 3
   

Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja

3

   

Kehittämistehtäväesitysten työpaja

2

   

Kypsyysnäyte

0

Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot

17

 

 

Markkinoinnin työpaja

3

 

 

Talous johtamisen tukena tai Taloushallinnon työpaja

5

 

 

Yrittäjyyden työpaja

3

   

Yritysviestinnän uudet ympäristöt

5

 

 

B-to-B Palveluliiketoiminnan johtaminen

5

 

 

Tiedonhankinta ja -hallinta

5

 

 

Työnohjaus

3

 

 

Voimauttava ja tiedostava johtaminen

5

   

Tiedostava muutos ja mindfulness

5
   

Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja kehittäminen

5

    Excellence in Case Solving Skills * 5
 

Muut vaihtoehtoiset opintojaksot:

 
   

Muiden YAMK-koulutusohjelmien tarjoamat opintojaksot. Suositus: vähintään 1 englanninkielinen opintojakso

 

Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot

5

   

Muita kuin edellä mainittuja YAMK-tason opintoja

5

Opinnäytetyö

30

   

Työelämän kehittämistehtävä

30

Yhteensä

90

* Excellence in Case Solving Skills -kurssin (MET4HY201) suorittamisella opiskelija voi korvata kurssin Projektijohtaminen (MGT2HY103) tai Ennakointi- ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät (MET2HY102) tai Kvantitatiivinen tutkimus (JAT2LU016).

Vuosina 2012-2013 aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelmassa

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (YLI)

Opinto-
pisteet

Pakolliset syventävät ammattiopinnot

31

 

Työelämän kehittämisen menetelmät

15

   

Projektijohtaminen

5

   

Tapaus- ja toimintatutkimus

5

   

Kvantitatiivinen tutkimus

5

 

Liiketoimintaosaamisen syventävät ammattiopinnot

16

   

Strategia käytännössä

5

   

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi

3

   

Muuttuva ryhmä

3

   

Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja

3

   

Kehittämistehtäväesitysten työpaja

2

   

Kypsyysnäyte

0

Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot

24

 

Seuraavista neljästä opintojaksosta valittava kaksi:

 

 

 

Markkinoinnin työpaja

3

 

 

Taloushallinnon työpaja

3

 

 

Yrittäjyyden työpaja

3

   

Yritysviestinnän uudet ympäristöt

5

 

YLIn omat vaihtoehtoiset opintojaksot:

 

 

 

B-to-B Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen

5

 

 

Tiedonhankinta ja -hallinta

5

 

 

Työnohjaus

3

 

 

Voimauttava ja tiedostava johtaminen

5

   

Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja kehittäminen

5

 

Muut vaihtoehtoiset opintojaksot:

 
   

Muiden YAMK-koulutusohjelmien tarjoamat opintojaksot

 

Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot

5

   

Muita kuin edellä mainittuja YAMK-tason opintoja

5

Opinnäytetyö

30

   

Työelämän kehittämistehtävä

30

Yhteensä

90

Huom! Vaihtoehtoisten opintojaksojen tarjonta voi vaihdella vuosittain. Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa yksi englanninkielinen opintojakso, jonka laajuus on vähintään 3 op.

Työelämän kehittämisen menetelmät (15 op)

Opiskelija parantaa työn, työyhteisön ja työelämän kehittämisen metodisia valmiuksia. Pakollisina opintoina on suoritettava seuraavat opintojaksot:

 • Projektijohtaminen 5 op
 • Tapaus- ja toimintatutkimus 5 op
 • Kvantitatiivinen tutkimus 5 op.

Liiketoimintaosaamisen syventäminen (40 op)

 • Opiskelija syventää omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntija-alueella ja toisaalta laajentaa liiketoimintaosaamista yhdistämällä eri osaamisalueita omia tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on liiketoiminnan entistä syvällisempi ymmärtäminen, jota tarvitaan vaativissa kehittämistehtävissä.
 • Liiketoimintaosaamista syventävinä opintoina voidaan suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan esimerkiksi seuraavia opintoja: Johtaminen, Työyhteisöviestintä, International Business, Liikkeenjohdon laskentatoimi, Henkilöstövoimavarojen johtaminen, Tuloksellinen esimiestyö ja IT-prosessit hallintaan.
  Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot (5 op)
  Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa max 5 op esimerkiksi muiden alojen YAMK-tason opintoja tai yliopistojen syventävän tason opintoja tai vastaavia.

Työelämän kehittämistehtävä eli opinnäytetyö (30 op)

Opiskelija tekee osana tutkintoa työn tai työyhteisön kehittämiseen tähtäävän kehittämistehtävän, joka on koko tutkinnon ydin. Työelämän kehittämistehtävän suunnittelu käynnistyy ensimmäisenä lukukautena kehittämistehtävän suunnittelun työpajassa. Kehittämistehtävää työstetään ohjaajien ja työelämän edustajien ohjauksessa. Opiskelijat esittelevät valmistuneet kehittämistehtävänsä kehittämistehtäväesitysten työpajassa käytävien keskustelujen pohjaksi.

Uuden opetussuunnitelman vastaavuudet vanhoihin opetussuunnitelmiin

Vanhan OPSin (YLI05) pakollinen kurssi Korvaava kurssi uudessa OPSissa
YLI05 OPSia noudattavat 2005-2011 aloittaneet opiskelijat. YLI12 OPSia noudattavat 2012 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat
Projektijohtaminen JAT2LU011, 3 op Projektijohtaminen JAT2LU015, 5 op
Kvantitatiivinen tutkimus JAT2LU014, 4 op Kvantitatiivinen tutkimus JAT2LU016, 5 op
Liiketoimintaosaamisen työpaja osa 1: hankesuunnittelu, JAT2LU031A, 2 op Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja JAT2LU018A, 3 op
Liiketoimintaosaamisen työpaja osa 2: markkinointi, JAT2LU031B 3 op Markkinoinnin työpaja, JAT8LU007, 3 op
Liiketoimintaosaamisen työpaja osa 3: johtaminen, JAT2LU031C, 3 op Strategia käytännössä JAT2LU017, 5 op
Liiketoimintaosaamisen työpaja osa 4: taloushallinto, JAT2LU031D, 3 op Taloushallinnon työpaja JAT8LU008, 3 op
Liiketoimintaosaamisen työpaja osa 5: hanke-esitykset JAT2LU031E (1 op) ja osa 6, JAT2LU031F (1 op): hanke-esitykset Kehittämistehtäesitysten työpaja JAT2LU018B, 2 op
Yrittäjyys JAT2LU031G, 2 op Yrittäjyyden työpaja JAT8LU009, 3 op

Vuosina 2005-2011 aloittaneiden opiskelijoiden opetussuunnitelmassa

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Opinto- pisteet
Pakolliset syventävät ammattiopinnot  
  Metodiset valmiudet

15

    Projektijohtaminen

3

    Muuttuva ryhmä

3

    Tapaus- ja toimintatutkimus

5

    Kvantitatiivinen tutkimus

4

  Henkilökohtaiset valmiudet

3

    Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi

3

  Liiketoimintaosaamisen syventäminen

15

    Liiketoimintaosaamisen työpaja

15

    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 1: Hankesuunnittelu

2

    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 2: Markkinointi

3

    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 3: Johtaminen

3

    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 4: Taloushallinto

3

    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 5: Hanke-esitykset

1

    Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 6: Hanke-esitykset

1

    Yrittäjyys

2

Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot

27

Opinnäytetyö

30

    Työelämän kehittämistehtävä

30

    Kypsyysnäyte

0

Yhteensä

90

 

Työelämän kehittämisen metodiset valmiudet (15-30 op)

Opiskelija parantaa, työn, työyhteisön ja työelämän kehittämisen metodisia valmiuksia. Pakollisina opintoina on suoritettava seuraavat opintojaksot:

 • Projektijohtaminen 3 op
 • Muuttuva ryhmä 3 op
 • Tapaus- ja toimintatutkimus 5 op
 • Kvantitatiivinen tutkimus 4 op.

Lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa 15 op muita erikseen sovittavia metodiopintoja.

Henkilökohtaiset valmiudet (3-30 op)

 • Henkilökohtaisina valmiuksina nähdään kyky ymmärtää omaa työtä laajempina kokonaisuuksina, kyky toimia yhä laajenevissa verkostoissa, valmius lisääntyvään ja laadultaan muuttuvaan yhteistyöhön. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaja on työelämässä jo olleena huomannut käytännön kokemuksesta joitakin puutteita omassa osaamisessaan. Tavoitteena on kartoittaa sekä yksilön että työympäristön kehittämisalueet ja rakentaa tältä pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma.
 • Henkilökohtaisten valmiuksien täydentäminen aloitetaan pakollisella opintojaksolla: Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi 3 op.
 • Arvioinnin pohjalta rakennetaan opiskelijan ja ohjaajan yhteistyönä tarkoin suunniteltu kokonaisuus, joka voi muodostua esimerkiksi ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnoista tai niiden soveltuvista osista.
 • Ammattikorkeakoulujen ammattiopintojen tasoisia opintoja tai muita korkeakouluopintoja voi sisällyttää henkilökohtaisten valmiuksien opintosuunnitelmaan enintään 13 op silloin, kun ne selvästi palvelevat yllä olevaa tavoitetta ja niihin on etukäteen saatu ammattikorkeakoulun hyväksyminen. Esimerkiksi laskentatoimeen aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä keskittynyt henkilö saattaa työtehtäviensä laajenemisen johdosta tarvita vaikkapa kielten, markkinoinnin ja/tai tietotekniikan osaamista, jolloin näiden osaamisalueiden ammattiopintojen tasoisista kursseista voi muodostaa henkilökohtaisia valmiuksia kehittävän kokonaisuuden.

Liiketoimintaosaamisen syventäminen (15-42 op)

 • Opiskelija syventää omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntija-alueella ja toisaalta laajentaa liiketoimintaosaamista yhdistämällä eri osaamisalueita omia tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on liiketoiminnan entistä syvällisempi ymmärtäminen, jota tarvitaan vaativissa kehittämistehtävissä.
 • Pakollisina opintoina kokonaisuudessa suoritetaan: Liiketoimintaosaamisen työpaja 15 op.
 • Liiketoimintaosaamista syventävinä opintoina voidaan suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan esimerkiksi seuraavia opintoja: Johtaminen, Työyhteisöviestintä, International Business, Liikkeenjohdon laskentatoimi, Tehokas strategia, HRD-osaaja, Tuloksellinen esimiestyö, IT-prosessit hallintaan, Tiedonhankinta ja -hallinta, Yrityshautomo.

Työelämän kehittämistehtävä eli opinnäytetyö (30 op)

Opiskelija tekee osana tutkintoa työn tai työyhteisön kehittämiseen tähtäävän kehittämistehtävän, joka on koko tutkinnon ydin. Työelämän kehittämistehtävän suunnittelu käynnistyy ensimmäisenä lukukautena. Kehittämistehtävää työstetään ohjaajien ja työelämän edustajien ohjauksessa. Kehittämistehtävän edistymisestä raportoidaan Liiketoimintaosaamisen työpajassa lukukausittain ja lisäksi loppuraportti esitetään viimeistään kolmantena vuonna.