Olet täällä

YAMK-opintojen rakenne

YAMK-opintojen rakenne

YAMK-tutkintojen laajuus on 90 opintopistettä. Tutkinto koostuu seuraavista opinnoista (poikkeuksena Uudistuva journalismi ja Liikuntajohtaminen ja valmennus):

Yhteiset opinnot - valitse Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä 20 opintopistettä. Yhteisiin opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Huomioi, että suuntautumisvaihtoehdot riippuvat koulutuksesta ja kaikki suuntautumiset eivät ole valittavissa kaikissa koulutuksissa. Huomioi myös, että suuntautumista tai sen sisällä olevaan yksittäistä kurssia ei toteuteta jos ilmoittautuneita on liian vähän. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Pääosin myös englanninkielisillä opintojaksoilla tehtävät voi tehdä suomeksi.

Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

Opintojakson kuvaus avautuu Tunnus-sarakkeesta.

YAMK-opintotarjonta

Opinnot

Tunnus

Opintopisteet

Yhteiset opinnot - valitse näistä yhteensä 20 op + opinnäytetyö 30 op
Tutkimus ja kehittäminen
  Tutkimuksellinen kehittäminen TKI2HM001 5
  Data-analytiikka TKI2HM002 5
  Tulevaisuuksien tutkimus TKI2HM003 5
Organisaation kehittäminen
  Organisaatiot muutoksessa ORG2HM001 5
  Oppimista edistävä organisaatio ORG2HM002 5
  Coaching ja fasilitoinnin taito ORG2HM003 5
Opinnäytetyö ONT7HM001 30
  Opinnäytetyöpajat ONT7HM002 0
  Kypsyysnäyte ONT7HM003 0

Suuntautumisopinnot  - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 op
Huom! Suuntautumisvaihtoehdot riippuvat koulutuksesta. Suuntautumista tai sen sisällä olevaa yksittäistä kurssia ei toteuteta jos ilmoittautuneita on liian vähän.
Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Pääosin myös englanninkielisillä opintojaksoilla tehtävät voi tehdä suomeksi.

Suuntautuminen: Asiakassuhteet ja myynti  (Pasila ja Porvoo 2019)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila ja Porvoo 2019), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

 

Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen

SAL4HM001

5

 

Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen

SAL4HM002

5

 

Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen

SAL4HM003

5

 

Verkkokauppa myyntikanavana

SAL4HM004

5

Suuntautuminen: Digitaalinen markkinointi ja viestintä (Pasila)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

 

Strateginen brändin johtaminen

COM4HM001

5

 

H2H-viestintä

COM4HM002

5

 

Digitaalinen markkinointiteknologia

COM4HM003

5

 

Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen

COM4HM004

10

Suuntautuminen: Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet (Pasila)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, Liiketoiminnan teknologiat.
Huom! Suuntautumisen opintojaksojen opetuskieli on englanti, tehtävät on mahdollista tehdä suomeksi.

 

Digitaalisten palvelujen muotoilu

DIG4HM001

5

 

Liiketoiminnan Analytiikka

DIG4HM002

5

 

Ohjelmistorobotiikka

DIG4HM003

5

 

Uusien teknologioiden mahdollisuudet

DIG4HM004

5

 

Tekoälyn mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämisessä

DIG4HM006 5

Suuntautuminen: Elämystalous ja palveluiden kehittäminen (Haaga/Pasila)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

 

Palvelumuotoilu

EXP4HM001

10

 

Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen

EXP4HM002

5

 

Brändikokemuksen kehittäminen

EXP4HM003

5

 

Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa

EXP4HM004

5

 

Imagineering with LEGO SERIOUS PLAY Methodology

EXP4HM005

5

Suuntautuminen: ICT-palvelut ja tietojärjestelmät  (Pasila)

Valittavana koulutuksessa: Liiketoiminnan teknologiat

 

Pilvipalvelut

ICT4HM001

5

 

ICT-johtamisen parhaat käytännöt

ICT4HM002

5

 

Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun

ICT4HM003

5

 

Digipalveluiden kehittämisen johtaminen

ICT4HM004

5

 

ICT-kokonaisarkkitehtuurit

ICT4HM005

5

 

ICT-hankinnat

ICT4HM006 5

Suuntautuminen: Johtajuus ja henkilöstövoimarat (Pasila ja Porvoo 2020)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila ja Porvoo 2020), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

 

Strateginen henkilöstöjohtaminen

LEA4HM001

5

 

Esimiesklinikka

LEA4HM002

5

 

Johtajuuden peilit

LEA4HM003

5

 

Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin

LEA4HM004

5

 

Tietoinen johtaja

LEA4HM005

5

 

Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa

LEA4HM006 5

Suuntautuminen: Liikuntajohtaminen (Vierumäki)

Valittavana koulutuksessa: Liikuntajohtaminen ja valmennus.

​Liikuntajohtamisen (30op) suuntautumisen voi valita vain lukuvuoden alussa, lähiopetusjaksot järjestetään 6krt/vuosi Vierumäellä. Jos suunnittelet valitsevasi liikuntajohtamisen suuntautumisen, ole suoraan yhteydessä: Outi Kangas-Korhonen.

Suuntautuminen: Strateginen ajattelu ja johtaminen (Pasila)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

 

Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat

STR4HM001

5

 

Strategia käytännössä

STR4HM002

5

 

Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö

STR4HM003

5

 

Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous

STR4HM004

5

 

Talouden johtaminen strategiatyössä

STR4HM005

5

Suuntautuminen: Uudistuva journalismi (Pasila)

Valittavana koulutuksessa: Uudistuva journalismi. Tarkista Uudistuvan journalismin opintojaksotarjonta täältä.

Suuntautuminen: Valmennus (Vierumäki)

Valittavana koulutuksessa: Liikuntajohtaminen ja valmennus.

Valmennuksen (30op) suuntautumisen voi valita vain lukuvuoden alussa, lähiopetusjaksot järjestetään 6krt/vuosi Vierumäellä. Jos suunnittelet valitsevasi liikuntajohtamisen suuntautumisen, ole suoraan yhteydessä: Kari Savolainen.

Suuntautuminen: Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu (Pasila)

Valittavana koulutuksissa: Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Pasila), Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

 

Yrittäjyyden resurssit ja verkostot

ENT4HM001 5
 

Mahdollisuuksista liiketoimintaan

ENT4HM002 10
 

Markkinoi ja kasva

ENT4HM003 5
 

Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille

ENT4HM004 5

Vapaavalintaiset opinnot - valitse 20 op opintoja joko pakollisista opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muita YAMK-tasoisia opintoja, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

20
  Air Transport Management ATB8HM101 5
  Airport Management ATB8HM102 5
  Circular Economy Industry 4.0 OTH8HM101 5
YHTEENSÄ 90

Suomenkielisissä koulutuksissa opinnoista vähintään 50 opintopistettä tulee opiskella suomenkielillä. Opinnäytetyö voidaan tehdä suomen- tai englanninkielellä edellyttäen, että edellinen ehto täyttyy. Englanninkielinen opintotarjonta saatavilla täällä.