Olet täällä

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk)

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk)

Uudistuvan journalismin koulutus pähkinänkuoressa 

Tutkintonimike: Medianomi (ylempi AMK), Master of Journalism and Media
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 60 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1-2 vuotta
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu (iltaisin ja viikonloppuisin).
Arviointi:
Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua!

Jatko-opinnot:
  • Yliopisto-opinnot
Sijoittuminen työelämään Journalismin ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Kansainvälistyminen Koulutusohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja. Haaga-Helia tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat keskittyä organisaation kansainvälistymiseen.
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Yhteistyö kohdeorganisaation kanssa on tiivistä koko tutkinnon ajan varsinkin kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.
Yhteystiedot Koulutusohjelman yhteystiedot